Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Klátova Nová Ves.

Vyhlásenie výberového konania riaditeľ MŠVytlačiť
 

Obec Klátova Nová Ves,

 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej  školy,  958 44 Klátova Nová Ves 492

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. atestácie  (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • znalosť legislatívy na úrovni samosprávy a v oblasti školstva.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov.

 

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu:

Obec Klátova Nová Ves, 958 44 Klátova Nová Ves č. 100

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 16. júla 2018 o 15.00 hod

 

Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MŠ“

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi uchádzačom príslušná rada školy písomne.

 

                                                                                              Ing. Iveta Randziaková

V Klátovej Novej Vsi dňa 18. 6. 2018                                        starostka obce                               

                                                                                            

 


 

Zverejnené 18.6.2018


 

Udialo sa v našej obci ...

Vianočné trhy 2018

Vianočné trhy 2018Pred prahom najkrajších sviatkov v roku sme spoločne  prežili  pekné chvíle na vianočných trhoch dňa 15. 12. na Námestí pod Kostrínom.  Nádherné  oživenie ľudových tradícií zimného obdobia v podaní žiakov základnej školy ako aj burzu ich prác, výstavu vianočných dekorácií , starostovský vianočný punč, hasičská  kapustnica ,vynikajúce domáce kapustníky i osúchy si mohli vychutnať všetci účastníci tohto obľúbeného podujatia. Atmosféru doladila aj Perinbabka, ktorá ako na objednávku vytvorila krásnu zimnú idylu. Fotogaléria z trhov je k dispozícii na podstránke.


 

Tekvičkové slávnosti 2018

Tekvičkové slávnosti 2018V starých slovanských a slovenských povestiach nájdete zmienku o svietiacich dyniach. Naši predkovia si vraj takto pomocou vydlabaných tekvíc – svetlonosov – svietili na cestu, keď sa vracali domov z návštevy cintorína. Oprášili sme aj my túto históriu a opäť sme sa v hojnom počte stretli na komunitnom podujatí v našej obci - už tradičných tekvicových slávnostiach. Fotogaléria je k dispozícii na podstránke podujatia.


 

Hody 2018

hodyHody patria k slovenskej dedine po stáročia a my sa k tejto tradícii  radi hlásime. Hody by mali nasýtiť telo i dušu,  a tak tomu bolo i na tohtoročných hodových slávnostiach, keď na pódiu vystúpil hlavný hosť programu – kapela Kollárovci, ktorá svojím hudobným umením a goralským  temperamentom zabáva a rozveseľuje už mnoho rokov poslucháčov doma i  za hranicami Slovenska.
Aké by to boli hody, keby na nich chýbal tradičný hodový jarmok plný chutných jedál z vlastnej produkcie a remeselných výrobkov. Nechýba  ani  u nás a každý si na ňom môže nájsť niečo pre seba, či svojich  blízkych. V programe vystúpili aj deti zo základnej školy s folklórnym pásmom,  LUDO KURUC BAND a skupina Žochári. Fotogaléria z hodov je na podstránke.


 

Zápas s Veľkým Klížom

Fotografia z futbalového zápasu s Veľkým KlížomPo rokoch sa naši futbalisti znova stretli na ihrisku s mužstvom z dobre známeho Veľkého Klíža. Po výbornom výkone naši chlapci zaknihovali cenné víťazstvo 4:0. K úspechu gratulujeme. Fotogalériu zo zápasu si môžete prezrieť na podstránke Obecného futbalového klubu tu.


 

Turnaj o pohár starostky obce 2018

turnajDruhá júlová sobota už tradične patrila futbalu. OFK Klátova Nová Ves v spolupráci s obcou usporiadala XIV. ročník futbalového Turnaja  o pohár starostky obce. Za účasti tímov z Brodzian, Bošian, Nedanoviec  a „domácich“ sme mali možnosť vidieť naozaj vydarené a nezabudnutežné futbalové divadlo. Víťazom turnaja sa stalo družstvo z Bošian, na  druhom mieste sa umiestnila domáca Klátova Nová Ves, bronz patril  Brodzanom a na štvrtom mieste skončili Nedanovce. Najlepším hráčom sa  stal Juraj Hacko (Brodzany), najužitočnejším hráčom Ladislav Žák (Nedanovce), najlepším strelcom Erik Matejov (Bošany) a najlepším  brankárom turnaja celkom zaslúžene Matúš Gašparík (KNV). Fotogaléria z podujatia na podstránke OFK.


 

Cesta rozprávkovým lesom 2018

Cesta rozprávkovým lesom 2018MDD sme v Klátovej Novej Vsi oslávili 27. mája. Organizátori urobili deťom radosť a s láskou pre ne pripravili množstvo hier a atrakcií, sladkostí a odmien, tak ako sa patrí na poriadnu oslavu. Veď deti mali svoj sviatok. Tak si ho celý užili v radosti, zdraví a veselosti. Všetky deti strávili príjemné nedeľné popoludnie so svojimi rodičmi i ostatnými návštevníkmi podujatia, pre ktorých bolo pripravené bohaté občerstvenie a príjemné posedenie v parku kaštieľa. Fotografie z podujatia si môžete prezrieť na podstránke Cesta rozprávkovým lesom.


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
340

 
 
 
110

 
 
 
679

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka