Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Internetová stránka obce Klátova Nová Ves.

Informácie ku Komunálnym voľbám 2018

Položky 1-5 z 11

 
Položky 1-5 z 11

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

V zmysle paragrafu 12, odst. l a paragrafu l3, odst. 2, písmena a Zákona č. 369/1990 Zb. a Zákona č. 481/1992 úplné znenie zákona o obecnom  zriadení   z v o l á v a m  16. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva Klátova N.Ves  17. septembra 2018 /pondelok/  o 17.00 hodine v KD Klátova Nová Ves.                    

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa  o plnení uznesenia OZ
  3. Návrh územného plánu obce Klátova Nová Ves
  4. Interpelácia poslancov OZ  
  5. Rôzne   
  6. Diskusia
  7. Uznesenie      
  8. Záver

Na zasadanie OZ sú pozvaní: poslanci OZ, predsedovia komisií pri OZ, občania cestou MR.

                                                                                                    Ing.Iveta Randziaková, starostka obce

Súbor na stiahnutie 2 Min. ŽP.pdf 2 Min. ŽP.pdf (2 MB)
Súbor na stiahnutie Obec Bošany.pdf Obec Bošany.pdf (655.6 kB)

 

Zverejnené 13.9.2018


 

Udialo sa v našej obci ...

Cesta rozprávkovým lesom 2018

Cesta rozprávkovým lesom 2018MDD sme v Klátovej Novej Vsi oslávili 27. mája. Organizátori urobili deťom radosť a s láskou pre ne pripravili množstvo hier a atrakcií, sladkostí a odmien, tak ako sa patrí na poriadnu oslavu. Veď deti mali svoj sviatok. Tak si ho celý užili v radosti, zdraví a veselosti. Všetky deti strávili príjemné nedeľné popoludnie so svojimi rodičmi i ostatnými návštevníkmi podujatia, pre ktorých bolo pripravené bohaté občerstvenie a príjemné posedenie v parku kaštieľa. Fotografie z podujatia si môžete prezrieť na podstránke Cesta rozprávkovým lesom.


 

Stavanie mája 2018

Stavanie mája 2018Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?  Tak sa spieva v starej slovenskej piesni. Možno tu takto znela i pred stovkami rokov. Je to príjemné zistenie, že pokračujeme v dlhom reťazení tradície našich pradedov, dedov i otcov. Ja verím, že i naši vnuci budú dostávať každý rok od života krásny dar jari, že im dokážeme odovzdať krajinu okolo nás takú, aby bola pre nich skutočným domovom, akým je i pre nás. V predvečer prvého mája sme Klátovej Novej Vsi už tradične zasadili máje. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina RIVA. Fotografie z podujatia si môžete prezrieť na podstránke Stavanie mája.


 

Fašiangová veselica 2018

Fašiangy 2018Jaternice, klobásy, pečené mäsko, tlačenka, kapustnica rozvoniavali v sobotu 10. februára pri kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi, kde ste si mohli pochutnať na zabíjačkových špecialitách majstra Romana Vojtelu. Ochutnávka bola súčasťou fašiangovej veselice, ktorá pokračovala sprievodom masiek cez obec a výbornou fašiangovou zábavou so skupinou David band. A podľa tradície sme oplakali a pochovali aj Basu Rózu. Program pripravila naša JDS, ktorýá napiekla aj výborné šišky.  Fotografie z podujatia si môžete prezrieť na podstránke Fašiangov.


 

Vianočné trhy 2017

vianočné trhyPred prahom najkrajších sviatkov v roku, Vianoc sa už tradične na  Námestí pod Kostrínom konajú vianočné trhy. Sú príležitosťou na  vzájomné stretnutie a naladením sa na  podmanivú vianočnú atmosféru  umocnenú láskou, šťastím, pokojom a nádejou. Tentokrát boli obohatené  pekným folklórnym vystúpením žiakov zo základnej školy. Účastníci sa  mohli občerstviť hasičskou kapustnicou, osúchmi, vianočným punčom a  zakúpiť si výrobky našich žiakov. Súčasťou podujatia bola aj vianočná  výstava v obradnej sieni. Fotogaléria na podstránke.


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
318

 
 
 
97

 
 
 
592

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka