Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZO SZZ Klátova Nová Ves

Zo života záhradkárov

Naša organizácia Slovenského zväzu záhradkárov má k dnešnému dňu 77 členov. 26. februára sme sa stretli na členskej schôdzi, aby sme zhodnotili činnosť v minulom roku a prijali úlohy pre tento rok. Ako hlavnú úlohu sme prijali na minulý rok realizáciu Výstavy ovocia , zeleniny a kvetov, ktorou sme sa mali možnosť prezentovať pred verejnosťou. Výstavu sme pripravili za pomoci záhradkárov z Janovej Vsi, za čo im touto cestou ďakujeme. Spoločne sme zozbierali 439 exponátov od 69 vystavovateľov a k tomu treba zvlášť prirátať veľkú expozíciu pod názvom Krajina zdravia , ktorú vytvorili učiteľky, rodičia a deti z materskej škôlky. Táto expozícia bola natoľko zaujímavá, že sa objavila na stránkach viacerých novín. Výstava bola doplnená aj koštovkou v minivýčape , ktorú však chceme v budúcnosti obohatiť o vlastné produkty. V tomto roku sa budeme spolupodieľať na Výstave v Janovej Vsi a pri tejto príležitosti Vás chcem požiadať, aby ste každý rok svojou návštevou podporili vystavujúcich záhradkárov a v neposlednej rade, aby ste si odniesli poznatky, ktoré môžete využiť aj pre seba. V pláne úloh  som hovoril o tom, aby sme pohľadali vo svojich záhradách staré odrody, ošetrili ich do výstavnej kvality a tým by sme si pripomenuli dedičstvo našich rodičov.
Tak ako po iné roky sme niekoľkokrát prešli po našej obci a hľadali sme, kto sa ako stará o svoje predzáhradky. Konštatujem, že v uplynulom roku sme zaregistrovali zvýšenú aktivitu v tejto oblasti, čomu môžeme byť len radi. Budem rád pokiaľ udržíme túto súťaž pri živote tak, aby prinášala tejto obci úžitok.
Pripomínam, že v podmienkach súťaže sa hovorí o tom, že tá istá záhradka môže byť odmenená raz za tri roky. A pokiaľ sa Vám zdá, že niektoré predzáhradky sú krajšie než tie, ktoré sme ocenili tentokrát, vedzte, že budú odmenené v ďaľších rokoch. Taktiež Vás žiadam, aby ste o svojich pocitoch informovali ktoréhokoľvek člena výboru, čo potom prejednáme na najbližšom zasadnutí výboru.Tieto predzáhradky, ale nevylučujeme ani iné, budeme v spolupráci s Obecným úradom priebežne sledovať a konečné vyhodnotenie urobíme v jesennej časti. Okrem iných prijatých úloh sme si povedali, že pôjdeme príkladom tým občanom, ktorí neváhajú vynášať smeti v igelitkách , resp. aj väčších množstvách na každú stranu okolo našej dediny. Táto úloha by mala byť kombinovaná s informáciami o životnom prostredí, o kompostovaní organického odpadu, ale aj monitorovaním platenia za odvoz odpadu jednotlivými občanmi našej obce. Spoločne nás čaká veľká úloha nájsť kompletný spôsob na odstránenie tohto neduhu .
                                                         


 

ZO SZZ Klátova Nová Ves

SZZ


Autor: Pavol Kišac

SZZ


Autor: Pavol Kišac

SZZ


Autor: Pavol Kišac

SZZ


Autor: Pavol Kišac


 
 
SZZ


Autor: Pavol Kišac

SZZ


Autor: Pavol Kišac

SZZ


Autor: Pavol Kišac

SZZ


Autor: Pavol Kišac


 
 
SZZ


Autor: Pavol Kišac

szz - dvor
szz - kvetinový záhon
szz - krajina zdravia

 
 
szz - Lauková
szz - predzahradka
szz - výstava ,p.Vojtela
szz - zelenina

 
 

 

Oficiálny príhovor k občakom pri príležitosti výročia ZO SZZ Klátova Nová Ves

Vážení občania, vážení členoavia ZO SZZ,

žijeme v krajine, ktorá po stáročia bola a je krajinou poľnohospodárov a ovocinárov, ľudí, ktorí svoj um a silu venovali poliam a záhradám. Tak ako ubiehalo roky, menili sa podmienky práce na poliach i v záhradách. Zvyšovala sa nielen kvalita, ale aj spôsob pestovania hlavne ovocia a zeleniny. Ľudia zanietení pre túto prácu získavali a ďalej odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti. Začali vznikať prvé organizácie záhradkárov. Výsledky svojho snaženia prezentujú na výstavách, ktoré okúzľujú farbami jesene, krásou plodov ovocia i zeleniny a množstvom kvetov.

Naša organizácia oslavuje 50. výročie založenia. Je to 50 rokov obetavej práce jej členov, ktorí svojimi skúsenosťami a výsledkami svojej práce zaradili našu organizáciu k tým úspešným a uznávaným.

História našej organizácie začala dňom 19.mája 1963. Prvými zakladateľmi boli - Feranec Ján, Chovančák Juraj, Jakubík Jozef, Lauko Ján, Peciar Pavol, Randziak Ladislav, Sivý Karol, Šarina Jozef a Vojtela Emanuel.

Do konca roku 1963 sa  naša organizácia rozrástla o ďalších členov - Hlavačková Mária, Jakubová Etela, Adamík Karol starší, Lauko Aladár, Ondruš Pavol, Mikuláš Anton a Paulík Ladislav. Na konci roku mala ZO SZZ Klátova Nová Ves už  16 členov.

Prvým predsedom organizácie vol pán Ján Lauko a a prvým tajomníkom Ján Feranec.

Nedá mi nespomenúť aj ďalších predsedov - Pavla Peciara, Ing. Dušana Homolayam Pavla Vojtelu a Ing. Pavla Kišaca.

Do ďalšej 50-ky želáme našej organizácii a jej členom veľa úspechov, lásky k pôde a jej plodom.

Hlavačka Štefan Ing.


 

Správa o činnosti ZO SZZ za uplynulé obdobie (za r. 2009)

Vážení hostia, priatelia , záhradkári !

Vítam vás na dnešnej schôdzi, ktorá je výnimočná tým, že dnešným dňom končí päťročné volebné obdobie a hlavným bodom programu bude voľba nového výboru, kontrolnej a revíznej komisie našej základnej organiácie.

Z poverenia výboru Vám predkladám Správu o činnosti našej základnej organizácie:

Slovenský zväz záhradkárov je organizácia, ktorej poslaním je organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a vytvárať im podmienky na aktívny odpočinok.

Za týmto účelom sme prijali na rok 2009 Plán činnosti, zabezpečujúci tieto ciele.

V priebehu roka sme pracovali na plnení plánu súbežne na dvoch bojových poliach:

Tými sú : 1., práca výboru, ktorá podporovala konkrétnu prácu 2., členskej základne doma – v záhradach.

1., Výbor základnej organizácie sa okrem prázdnin stretal každý mesiac, rozmieňal prijaté úlohy a uznesenia na drobné.

Výbor pracoval v deväťčlennom zložení, úzko spolupracoval s kontrolnou a revíznou komisiou a jednotliví členovia sa zúčastňovali zasadnutí a úloh nasledovne:

Veronika Halmová 9x a priebežne viedla na dobrej úrovni pokladňu, Štefan Hlavačka 9x podla potreby fungoval ako styčný dôstojník výboru s členmi, alebo občanmi , pani Števlíková 8x s dôrazom na jej príkladnú starostlivosť o nástenku a ostatné písomnosti, Helena Jakubíková 8x , Mária Belicová 8x , k dobru má viacnásobnú účasť za našu organizáciu na zasadnutiach okresného výboru, pán Škvarenina 7x , Norika Režová 5x, a vyzdvihujem aj jej prácu v kontakte s obecným úradom a v kultúrnom dome, pán Jakub 6x, pán Košťál 5x, pán Randziak 5x. Pána Aladára Lauku nehodnotím z titulu jeho zdravotného stavu. Seba nehodnotím, ja som zakaždým odomkýnal dvere. Okrem tohoto vymenovaného sa hlavne výbor zúčastnil hodnotenia o najkrajsiu predzáhradku a realizácie výstavy počas troch dní.

Tiež výsledkom práce výboru je aj dotácia od republikového výboru na výstavu, návrhy na vyznamenania a podobné záležitosti.

2., Záhradkári v priebehu vegetácie pracovali vo svojich predzáhradkach a záhradkach, pestovali ovocie, zeleninu, kvety, v čase mimo vegetácie sa venovali ručným prácam, ale aj strihaniu stromov, zakladaniu parenísk, dopestovaniu planty...

Výsledky tejto činnosti potom prezentovali na výstave.

Teraz k tomu hodnoteniu : Vzhľadom k tomu, že dnešná schôdza je aj prelomová, a to tým, že sú voľby, obzriem san a dlhšie obdobie, ako sa za ten čas naša organizácia vyvíjala, kam to vyústilo.

Ústrednou myšlienkou plánu práce našej organizácie v minulom roku bolo zabezpečiť výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a ručných prác v našej obci.

Ako sme sa toho zhostili?

Ak si pamätáte, minuloročnú jeseň sprevádzalo výnimočne daždivé počasie.

Nebolo tomu inak ani v čase prípravy našej výstavy. Dážď bol taký vytrvalý, že sme mali obavy, akú účasť vystavovateľov budeme mať.

No nakoniec sa to dobre skončilo, naši členovia, nečlenovia ako aj spoluobčania z Janovej Vsi , priniesli dosť exponátov na to, aby sme zaplnili v tom čase vynovený kultúrny dom.

Spomínam to preto, že aj nový šat kultúrneho domu prispel k dobrej úrovni našej výstavy.

Ďakujem všetkým vystavovateľom, tým ktorí nám po viac rokov nosia exponáty, ako aj novým. Vzhľadom k tomu, ze končilo ďaľšie päťročné volebné obdobie, rozhodli sme sa odmeniť viacnásobných vystavovateľov obdivuhodných exponátov drobnými darčekmi, ktorích vybrala na to určená komisia: boli to:

Pán Ladislav Randziak za kolekciu jabĺk,

Pána Štefan Peťovský za kolekciu jabĺk,

Rodina Ďurčeková za kolekciu zeleniny a úpravu zeleniny,

Pani Eva Jančovičová za kolekciu obrazov,

Pani Helena Jakubíková za kolekciu obrazov,

Pani Helena Šútorová za kolekciu výšiviek,

Pani Mária Belicová za aranžmá z prírodných materiálov,

A kolektív Materskej škôlky v Klátovej Novej Vsi za ich aranžmá.

Okrem toho , si myslím , že je tiež hodno spomenúť pána Bohuša Belicu , ktorý kútik ručných prác obohatil a či spestril kreslenými vtipmi, čo doteraz nebolo.

Okrem toho majme na pamäti pracu, ktorú vsetci vystavovatelia vynakladajú pri pestovaní, výbere, prinesení, ale aj pri likvidácii výstavy. Tí ktorí nosievajú exponáty, vedia o čom hovorím, tí ktorí ešte nevystavovali, mali by si to vyskúšať.

Už druhy rok sa nám podarilo zabezpečiť koštovku domáceho pečiva, koláčov: ten stôl je obľúbený a verím, ze v tejto tradícii budeme pokračovať aj v ďaľších rokoch. Svoje majstrovstvo nám predviedli pani Števlíková, inžinierka Randziaková, pani Režová, Randziaková, Halmová, Škvareninová, Jakubíkováale aj ďaľšie.

V pláne práce na rok 2009 som apeloval na všetkých členov, aby sa zúčastnili fyzicky na príprave výstavy, nielen dodaním exponátov aby sa v správe nemuseli chváliť len členovia výboru, ale aj ďalší členovia . Dnes tak môžem vyzdvihnúť prácu Anny Zajícovej, Marty Grachovej, slečny Režovej, Dagmar Dobiašovej a odbornú pomoc pana Vojtelu.
Minuly rok bol 9 ročníkom súťaže o najkrajšiu predzáhradku organizovaný spolu s obecným úradom. Je to spôsob ako skrášliť a udržať životné prostredie našej obce. Forma sa osvedčila, zložená komisia obišla obec v čase kvitnutia jarných kvetín a takisto aj v jeseni. Po spoločnom prejednaní prišla k záveru, že tento rok odmeníme za príkladnu starostlivosť o záhradky týchto členov a občanov:

Veronika Halmová

Ľuboš Jakube

Martina Krafčíková

Žaneta Lénartová

Marta Smatanová

Každý rok si plánujeme že sa zlepšíme vo výchovnovzdelávacom procese. Slúži nám na to nástenka, ktorú zabezpečuje pani Števlíková, ďalej svoju kladnú rolu v tejto oblasti zohráva pán Vojtela a čo nám chýba, na čo sa nemôžeme naštartovať, je masovejšia návšteva edukačných programov, to znamená tématické zájazdy na výstavy, na školenia, na súťaže a podobné akcie.

V roku 2009 sa takéhoto tématickeho zájazdu zúčastnili páni Vojtela a Škvarenina, predpokladám, že poznatky, ktoré tam získali využijú aj ostatní záhradkári , keď im títo dvaja zúčastnení poskytnú rady týkajúce sa rezu a štepenia stromov.

S predchádzajúcou úlohou úzko súvisí aj účasť v súťaži o najkrajšie jablko . V minulom roku našu organizáciu dobre reprezentoval pán Vojtela, keď v skupine Staré a krajové odrody zabodoval so SPENCEROM a v skupine Novšie a perspektívne odrody predstavil novú odrodu Pink lady. AJ z tohto miesta mu k tomuto úspechu gratulujeme.

Záverom , v krátkosti hodnotím päťročné obdobie tak, že výstavy robíme na štandardne dobrej až výbornej úrovni, taktiež je vidieť v obci výsledok súťaže o najkrajšiu predzáhradku , tiež možno povedať, že vďaka pánovi Vojtelovi každý rok bodujeme v slovenskom kole o najkrajšie jablko, nástenku až na male výkyvy držíme tiež v aktuálnom stave, jedine čo sa nám nepodarilo rozvinúť je návšteva záhradkárskych akcií a to v masovom meradle, prípadne organizácia nejakých školení tu v mieste bydliska.

V Klátovej Novej Vsi, 21.02.2010
Plán práce na rok 2010

Plán práce na tento rok bude vychádzať z plánu prácu okresnej organizácie.

V každom prípade si ho prispôsobime na naše podmienky a to asi v tom zmysle, že budeme pokračovať vo využívaní a úprave svojich záhrad tak aby nám prinášali úžitok. Úžitkom rozumiem

praktickú potrebu uspokojovať naturálne potreby , t.j. výrobu zdravého ovocia a zeleniny pre seba a rodinu,
zabezpečenie svojho zdravia fyzickym pohybom na čerstvom vzduchu
tvorbu životného prostredia, ktoré prináša ekologický a estetický efekt
Hlavné úlohy pre tento rok budú nasledovné:

Formou obmeny materiálu na našej nástenke a konzultáciami informovať o pestovaní nových ekologických a rezistentných odrôd ovocia a zeleniny, o ich integrovanej ochrane, t.j. o využívaní signalizácie, o biologickej ochrane
Taktiež budeme propagovať nové, moderné spôsoby pestovania, viac pozornosti budeme venovať informáciam o zmladzovaní ovocných drevín, o využívaní pôdnej vlahy používaním nastielacích materiálov
Budeme zvyšovať estetický vzhľad našich záhradiek, predzáhradiek, balkónov a vôbec domov. Za tým účelom budeme pokračovať v spolupráci s Obecným úradom v súťaži o najkrajšiu predzáhradku .
Pôjdeme príkladom tým občanom, ktorí neváhajú vynášať smeti v igelitkách , resp. aj väčších množstvách na každú stranu okolo našej dediny. Táto úloha by mala byť kombinovaná s informáciami o životnom prostredí, o kompostovaní organického odpadu, ale aj monitorovaním platenia za odvoz odpadu jednotlivými občanmi našej obce. Spoločne nás čaká veľká úloha nájsť kompletný spôsob na odstránenie tohto neduhu .
Zúčastnime sa našimi exponátmi ako na výstave v Janovej Vsi, tak aj na výstave , resp. súťaži poriadanej vyššími orgánmi (okresná výstava, jablko roka)
Zabezpečíme poradenskú službu počas vegetačného obdobia v oblasti ochrany a pestovania rastlín
Tento rok sa zvlášť zameráme na uskutočnenie najmenej jedného zájazdu na záhradkarskú akciu za účelom rozšírenia si obzoru a to môže byť napríklad veľtrh ZÁHRADKÁR poriadaný v Trenčíne v dňoch 14. – 17. apríla, kde máme ako členovia 50%nú zľavu na vstupnom, alebo výstavu ZÁHRADA v dňoch 27. – 29. októbra, kde budú vystavované okrasné a ovocné dreviny, potreby pre záhradkárov a potreby na výzdobu hrobov k pamiatke zosnulých a celoslovenská výstava Jablko roka, alebo GARDENIA na výstavisku v Nitre v dňoch 22. – 25. apríla , prípadne tématickeho zájazdu poriadaného OV SZZ na južnú Moravu 15. mája v počte dve osoby. (cena 13€a každý si hradí sám 70,- Kč za ochutnávku vín)

V Klátovej Novej Vsi, 21. 02. 2010


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
368

 
 
 
130

 
 
 
789

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka