Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Barokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi

Barokový kaštieľ

Rozložitá architektúra kaštieľa sa ukrýva v malebnom parku uprostred obce na ľavom brehu potoka Vyčoma. Vznik tejto pôvodnej barokovej stavby sa predpokladá okolo polovice 18. storočia, a to zásluhou rodiny Husárovcov. Neskôr ju vlastnili Marcibániovci, Migazziovci a súčasnú neobarokovú podobu mu dal posledný majiteľ barón Leopold Haupt - Stummer.
Pôvodná baroková stavba bola menšia než dnešný kaštieľ a zachovala sa v jeho západnej časti. Išlo o blokovú dvojpodlažnú pozdĺžnu stavbu (25 x 14 m), ukončenú manzardovou strechou. Hlavné severné priečelie obrátené k potoku zvýrazňoval ústredný balkón. Východne od kaštieľa sa nachádzal rozľahlý hospodársky areál, tvorený uceleným trojkrídlovým prízemným objektom v pôdoryse písmena „U“. V tomto objekte boli sústredené stajne, sklady a príbytky služobníctva. Južne od kaštieľa sa rozprestieral menší park, ktorý sa stal súčasťou neskôr rozšíreného anglického parku.
O výraznú prestavbu kaštieľa do dnešnej podoby sa okolo roku 1892 pričinil jeho nový majiteľ, barón Leopold Haupt - Stummer. V snahe o zvýšenie jeho reprezentatívnosti bol starší barokový objekt od východu rozšírený o rozsiahlu prístavbu s okrúhlym schodiskovým pavilónom a veľkolepou slávnostnou sálou cez dve podlažia. Do prístavby bola na východnej strane zahrnutá aj časť staršej barokovej hospodárskej budovy, ktorú nadstavali a jej zvyšnú časť neskôr odstránili. Vznikol tak nepravidelný a členitý stavebný celok ukončený viacerými druhmi zastrešení. Fasády boli upravené v neobarokovom štýle a boli oživené balkónmi, strešnými štítmi, plastikami a pod. Slávnostná sála bola so susedným obytným krídlom prepojená otvorenou arkádovou chodbou, ktorá umožňovala prepojenie interiéru s okolitou prírodou. Prestavba sa nevyhla ani interiéru, ktorý sa výzdobou snažil pripodobniť štýlovým interiérom francúzskeho rokoka. Zaoblený uzáver slávnostnej sály slúžil aj ako zimná záhrada a palmový skleník, pričom celý objekt bol vybavený na svoju dobu komfortným centrálnym vykurovaním. Elektrickú energiu na svietenie dodával domáci generátor poháňaný vodným kolesom inštalovaným na potoku v parku. S prestavbou kaštieľa súvisela aj úprava a rozšírenie staršieho parku, ktorý vtedy dosiahol dnešný rozsah okolo 5 ha. Nová výsadba pozostávala predovšetkým z domácich, ale aj cudzokrajných drevín a súčasťou parku sa stal aj upravený potok Vyčoma. Z neho bolo napájané aj novovybudované jazero severne od kaštieľa. Celkový charakter parku dopĺňali altánky, umelá jaskyňa, mostíky a lavičky.
Najmladšia dcéra rodiny, Karola Haupt - Stummerová, sa v roku 1915 vydala za statkára JUDr. Tibora Biedermanna a kaštieľ sa stal ich majetkom. Po skonfiškovaní majetku v roku 1945 slúžil kaštieľ ako škola, avšak pre zanedbanú údržbu rýchlo chátral. V roku 1977 sa majiteľom objektu stal Slovenský štatistický úrad a začalo sa s jeho nákladnou obnovou a rekonštrukciou. V tom istom roku bol pre svoju vysokú hodnotu spolu s areálom zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a od roku 1986 slúži ako Školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave.


 

Kaštieľ Klátova Nová Ves

Pohľad na barokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi
Pohľad na barokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi
Pohľad z výšky na barokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi

 
 
Pohľad na barokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi
Dvere do  barokového kaštieľa v Klátovej Novej Vsi
Pohľad na barokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi
Pohľad na barokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi

 
 
Pohľad na barokový kaštieľ v Klátovej Novej Vsi cez zasňeženú turbínu
Pohľada na vodnú turbínu
Interiér barokového kaštieľa v Klátovej Novej Vsi

 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
368

 
 
 
130

 
 
 
789

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka