Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čo separujeme

separujemeKomunálny odpad občania ukladajú do zberných nádob, ktoré majú umiestnené pred rodinnými a bytovými domami. Zberné nádoby sa vyprázdňujú každý pondelok. Občania, ktorí majú záujem o vyprázdnenie smetnej nádoby túto označia v pondelok ráno do 7.00 hod. štítkom - žetónom, ktorý obdržia na obecnom úrade pri zaplatení dane za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu.

Obec Klátova Nová Ves pristúpila k separovanému zberu nasledovných zložiek komunálneho odpadu: papier a lepenka, sklo, kovové obaly a plasty. Tieto zložky komunálneho odpadu sú povinní držitelia komunálneho odpadu vytrieďovať a donáškovým spôsobom ich umiestňovať do špeciálnych zberných nádob, ktoré sú vo vlastníctve obce umiestnené na verejných priestranstvách. Taktiež občania dostali do domácností vrecia, do ktorých zberajú PET-fľaše a tetrapackové obaly, sklo, papier a drobné kovové obaly. Termín zberu bude vyhlásený miestnym rozhlasom a je vyvesený aj na internetovej stránke obce.

Pokračujeme so zberom organického odpadu:
Bioodpad je potrebné vyložiť pred rodinný dom v deň zberu do 7.00 hod. ráno a je ho potrebné roztriediť na drevnú hmotu a bylinný bioodpad, ktorý bude osobitne zberaný v určené dni.

Ako správne separovať? 

Ak chcete vedieť ako správne separovať a tým chrániť viac našu prírodu, prečítajte si informácie o separovanom odpade na portáli:

http://www.envipak.sk/sk/ZELENY-BOD/Ako-separovat-odpad.alej 


 


English version
Úvodná stránka