Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dejiny obce

Klátova Nová Ves, Janova Ves a Sádok

Klátova Nová Ves

V katastri obce je viacero sídlisk z mladšej doby a neskorej doby kamennej. Osídlenie územia je z mladšej a neskorej doby bronzovej. Vykopávky dokladajú archeologické nálezy črepov lužickej kultúry. V lokalite Šance sa nachádza hradisko, zrejme zo staršej doby železnej. V obci sa našli aj črepy z mladšej doby železnej.
V doline pod vrchmi Tríbeča nad potokom Vyčoma bolo staré slovanské osídlenie z čias Veľkomoravskej ríše.
Písomne je obec doložená v prvej písomnej zmienke z roku 1292 z obdobia panovania kráľa Ondreja III. Patrila tunajšej vetve Diviackovcov, neskôr mnohým zemepánom, ako Hunyadyovcom, Migazziovcom a Stummerovcom. V listine z 22. marca 1316 z obdobia panovania uhorského kráľa Karola sa spomína obec ako Hordouychech (Herdovič), ktorá sa nazývala aj Nova Villa. 
Nitrianska Kapitula potvrdzuje, že z jednej strany šľachtic Barleus, syn Baana, šľachtica z Diviak, za seba ako aj za synov brata, šľachtica Iruzlaa, a to za Dominika, Petra a Demetria, z druhej strany šľachtic Andrej, syn šľachtica Budmeria, tiež z Diviak, za seba ako aj za svojho brata Jána prehlásili, že si svorne rozdelili, a tak právne usporiadali vlastníctva či dedičné, či nadobudnuté, či predajné.
Prepustili šľachticom Andrejovi a Jánovi, synom Budmeria, usadlosť Hordovič, ktorá sa teraz volá Nová Ves, ktorá pred tým bola obdarená kráľovským privilégiom.
Pôvodný názov obce bol podľa neznámeho majiteľa Herdevicsa (1310), neskôr ako je uvedené v listine sa spomína obec už ako Nová Ves. Z druhej polovice 14. storočia je podľa zemepána Andreja Novoveského, prezývaného Thékes (Klát) pomenovanie obce Klátova Nová Ves.
Výhodná poloha na ceste zo Skýcova do Topoľčian a Trenčína prispela k tomu, že sa tu vyberalo v 15. storočí mýto. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka, od konca 18. storočia sa rozšírila remeselná výroba, hlavne spracovanie kameňa a dreva. V roku 1884 skúpili väčšiu časť veľkostatkov v Klátovej Novej Vsi Haupt-Stummerovci, podnikateľská rodina z Moravy. Po I. svetovej vojne sa rozvinula výroba vápna a ťažba kameňa. Z obce viedla úzkokoľajná železnica na zvoz vyťaženého dreva, kameňa a vápna do Bošian.
Z pamiatok najviac upúta neobarokový kaštieľ s parkom z druhej polovice 18. storočia, renesančná tvrdza (hrádok) z druhej polovice 16. storočia, renesančný kostol z konca 18. storočia a budova rím.-kat. ľudovej školy z roku 1886, ktorú dal postaviť zemepán, barón Leopold Haupt-Stummer.


Janova Ves

Od roku 1295 patrila dedina s pôvodným názvom Horná Nová Ves Bošániovcom až do druhej polovice 19. storočia. Názov Janova Ves dostala podľa vlastníka Jána, syna Barleva z Bošian (v roku 1444 sa obec spomína ako Janova).
Začiatkom 20. storočia postavili Haupt-Stummerovci na okraji dediny secesný kaštieľ. Dr. Edmund Nessner vybudoval v roku 1906 v okolí kaštieľa veľký dendrologický park. V chránenom území Breziny sa nachádzajú 300-ročné duby. K pamiatkam patrí aj kaplnka sv. Alojza.
Od roku 1976 je obec Janova Ves pripojená ku Klátovej Novej Vsi.


Sádok

Pôvodný názov dediny je Chyzach, Chyzuch, Chizič, (Čížik), od r. 1413 Zárkofalva, 1443 Sadokpathaka, 1773 Sadok.
Počiatky obce spadajú do obdobia pred rokom 1000. Pôvodne to bolo ostrožné sídlisko pravdepodobne z veľkomoravského obdobia. Prvá historická správa je z 29. novembra 1310, v ktorej sa uvádza, že majiteľ obce Chyzach, nobilis Rohman, daroval obec svojim adoptívnym synom Barleovi a Irizlaovi, pánom z Diviak.
Nachádza sa tu neskororománsky kostol z polovice 13. storočia, neskoršie prestavaný v gotickom slohu. Je zasvätený Narodeniu Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Oltár pochádza z roku 1772. V kostole je na pravej strane lode krypta miestneho zemepána Bacskádyho s kmenným príklopom z r. 1656. Na ľavej strane lode je krypta rodiny Gosztonyiovcou z Krnče ukrytá pod podlahou. Pod kazateľnicou je ukrytá krypta rodiny Huszárovcou. Okolo kostola bolo objavené radové pohrebisko z 11. storočia s platňami z 12 - 14. stor.

Obec je dlhodobo pričlenená ku Klátovej Novej Vsi.


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
364

 
 
 
130

 
 
 
787

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka