Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Deň svätého Huberta

Deň svätého Huberta

Bolo to niekedy v lete v roku 1995, keď sme s vtedajším správcom farnosti v.d.p. Milanom Kováčom navštívili dedinku Antol (dnes už s pôvodným názvom „Svätý Anton“), ktorá sa nachádza v Štiavnických vrchoch v blízkosti Banskej Štiavnice. K návšteve tejto obce nás inšpirovali už tri ročníky celoslovenských Svätohubertských dní, ktoré organizovalo tunajšie poľovnícke múzeum v spolupráci s miestnym rímskokatolíckym farským úradom.
Historické pramene uvádzajú, že sv. Hubert sa narodil v roku 670 nášho letopočtu ako syn akvitánskeho vojvodu Bertranda. Už v mladom veku si vášnivo obľúbil lov, ktorý sa mu neskoršie stal náruživou zábavou. Popri love sa oddával aj márnotratným radovánkam a viedol dosť roztopašný život. Na jednej poľovačke na Veľký piatok uháňal za jeleňom, ktorý sa mu však stratil z dohľadu. Pri stopovaní mu jeleň náhle vybehol z húštiny a medzi parohami mal zlatý kríž, ktorý tak žiaril, že zatienil aj slnko. Hubert s úžasom klesol na kolená. Z kríža k nemu prehovoril Ukrižovaný a vyčítal mu jeho hriešny život a potom sa jeleň stratil v húštine. Hubert sa cestou domov pod dojmom zážitku odobral k biskupovi Lambrechtovi, dal sa na pokánie a po smrti manželky vstúpil do rehole. Neskoršie sa stal biskupom v Lutychu(Belgicko). Zomrel v roku 728 a je pochovaný v Arsine. Pre svoj zbožný život ho v 8. storočí vyhlásili za svätého a od roku 1 170 je patrónom poľovníkov. Jeho pamiatku si kresťanský svet pripomína 3. novembra.
Hlavnou myšlienkou alebo mottom tohoto podujatia v Klátovej Novej Vsi bolo vzdať vďaku Pánu Bohu, pretože sa nám po dosť veľkých ťažkostiach podarilo získať pre klátovských poľovníkov aj keď menší, ale predsa samostatný poľovnícky revír.
Prvá slávnosť Dňa sv. Huberta sa u nás konala dňa 20. augusta 1995. Išlo o spojenie „ duchovna“ (svätá omša a kultúrny program) a „materiálna“(spoločenská zábava s bohatým občerstvením a tombolou). Organizačne sa na akcii podieľali Poľovnícky spolok Kostrín, Farský úrad a Obecný úrad Klátova Nová Ves. Treba povedať, že táto spoločensko-duchovná akcia priniesla veľa starostí a problémov, za ktorých vyriešenie a zvládnutie treba poďakovať všetkým poľovníkom, sponzorom a v neposlednom rade i vtedajšimu p. farárovi v.d.p. Milanovi Kováčovi a vtedajšiemu starostovi obce MUDr. Rastislavovi Mlčochovi. Pomohli nám tiež niektorí poslanci obecného zastupiteľstva.
Domnievam sa, že postupne sa z roka na rok z Dní svätého Huberta stala pekná obecná tradícia. Je veľmi potešiteľné, že ďalší  správca farnosti ThDr. Štefan Vojtek, PhD.  i nový správca farnosti  a aj  pani starostka Ing. Iveta Randziaková majú veľké pochopenie pre túto akciu, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Nosná myšlienka ostatných Dní svätého Huberta u nás v Klátovej sa niesla v duchu poďakovania za úrodu, za plody zeme a za ochranu nášho životného prostredia tak, ako to v kázni vyzdvihol aj pán farár Vojtek.
Dni Svätého Huberta sa od roku 1985 konajú až doposiaľ. Naším spoluobčanom by som chcel zdôrazniť, že poľovníci túto akciu v spolupráci s ostatnými spoluorganizátormi nerobia pre zisk, ale pre ľudí z našej obce , pre nás. 10. ročníka sa zúčastnil aj prezident Slovenského poľovníckeho zväzu Ing. Marian Lipka, CSc a slávnostnú atmosféru umocňoval aj prítomnosť štábu televíznej poľovníckej relácie „HALALI“, ktorý nakrútil celú akciu a tiež poskytol priestor vyjadriť sa k tejto slávnosti občanom našej obce, hosťom a tiež organizátorom podujatia
Poľovníci z Klátovej si uvedomujú, že majú právo a povinnosť starať sa o prírodu, v ktorej človek zanechal nie vždy pozitívnu, nezmazateľnú stopu. Príroda už nie je schopná sa sama regenerovať, preto človek má povinnosť prírode vracať to, čo mu ona dala resp. dáva. Toto sa nám, vážení spoluobčania podarí len za účinnej pomoci s vami. Za spoluprácu pri ochrane nášho životného prostredia a voľne žijúcej zveri vám ďakujú poľovníci z PS Kostrín Klátova Nová Ves.

                                     Doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc., predseda OV Dní sv. Huberta


 

Deň sv. Huberta 2011

Hubert 2012
Hubert
Deň sv. Huberta 2011
Deň sv. Huberta 2011

 
 
Deň sv. Huberta 2011
Deň sv. Huberta 2011
Deň sv. Huberta 2011
Deň sv. Huberta 2011

 
 

 

Deň sv. Huberta

Sprievod na svätú omšu
Slávnostná svätá omša
PS Kostrín
Slávnostný sprievod

 
 
Sokoliari v sprievode
Svätá omša

 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
368

 
 
 
130

 
 
 
789

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka