Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Fiat Lux

Fiat Lux

V predvečer sviatku Sedembolestnej Panny Márie, jedného z najväčších kresťanských sviatkov roka priniesli do Klátovej Novej Vsi atmosféru plnú lásky a pokoja divadelníci z Nitrianskeho Pravna, ktorí netradičnou formou prestavili päť tajomstiev ruženca svetla. Hra mala silný emotívny náboj, lebo bola  realizovaná ako nočné vystúpenie v miestnom historickom parku pri kaštieli za zvýraznenia svetla a hudby, ktoré práve v tme dajú mocne vystúpiť do popredia zahraný dej. Výkony umelcov, dramaturgia, réžia, kombinácia svetelných efektov boli  na vynikajúcej úrovni, celkový dojem a atmosféra, ktoré predstavenie zanechalo na divákovi boli  neopísateľne krásne. Prestavenie nechalo svoju pečať na veriacich i neveriacich bez výnimky. Pre veriacich to bol pocit sprostredkovania nekonečnej Božej lásky a dobroty, pre neveriacich zas pretlmočenie historickej pravdy o Ježišovi a koreňoch našej viery. O divadelnom predstavení  sa pochvalne vyjadrila i Ľudmila Benkovičová, predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorá bola čestným hosťom podujatia.

 

Fiat Lux

Krst v Jordáne
Krst v Jordáne
Krst v Jordáne
Svadba v Káne Galilejskej

 
 
Svadba v Káne Galilejskej
Svadba v Káne Galilejskej
Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a pokánie
Ježiš vyliečil ochrnutého muža

 
 
Ježiš ochránil hriešnicu pred ukameňovaním
Ježišovo premenenie na vrchu Tábor
Ježišovo premenenie na vrchu Tábor
Tanec mladých ludí

 
 
Ježiš umýva apoštolom nohy
Ježiš ustanovuje eucharistiu
Ježiš núka chlieb aj obecenstvu
Obecenstvo

 
 
Obecenstvo
Obecenstvo
Na predstavenie sa prišla pozrieť aj Ľudmila Benkovičová, predsedníčka Š.Ú. SR
Starostka ďakuje účinkujúcim

 
 
Obecenstvo
Príprava podujatia
Príprava podujatia
Starostka s pánom farárom

 
 

 

1. dejstvo - KRST V JORDÁNE
Prvé dejstvo vovádza diváka na začiatok obdobia Ježišovho účinkovania. Nad každým z nás zaznelo ako vtedy z neba Otcovo: "Ty si môj milovaný syn, dcéra...." Stali sme sa chrámom Ducha sv., ktorý je plný svetla a tma v ňom nemá miesta. Toto dejstvo nám mám pripomenúť náš čistý začiatok, aby sme sa nechali viesť Božím duchom, odolávali nástrahám zlého a rástli vo viere, nádeji a láske. 

2. dejstvo - SVADBA V KÁNE GALILEJSKEJ
Ježišov prvý zázrak sa odohráva na svadbe. Je to zázrak spoločenstva. Keď rodina pozývala Ježiša na svadbu, netušila, ako jej veľmi pomôže a zachráni situáciu. Všetci potrebujeme pozvať Ježiša. Bez neho to nepôjde. Toto dejstvo chce poukázať na to, že ak Ježiša pozveme a dáme mu čestné miesto pri našom životnom stole, staneme sa aj my svedkami zázraku spoločenstva. 

3. dejstvo - JEŽIŠ OHLASUJE BOŽIE KRÁĽOVSTVO A POKÁNIE
V tomto dejstve predstavujeme tri udalosti z Ježišovho verejného účinkovania. Ježiš dáva plnosť životu, keď vylieči ochrnutého muža. Dáva nádej životu, keď ochráni hriešnicu od ukameňovania a napokon vracia život mŕtvemu Lazárovi. Ježiš sa zaujíma o človeka nech sa nachádza v akomkoľvek rozpoložení. Tak šíri a ohlasuje kráľovstvo lásky, pokoja a svetla.

4. dejstvo – JEŹIŚOVO PREMENENIE NA VRCHU TÁBOR
"Pane, dobre je nám tu." Tak konštatujú apoštoli. Všetci ľudia majú túžbu MAŤ SA DOBRE. Ale toto nebolo cieľom Ježišovho premenenia. On chce, aby sme sa mu stali podobní. Cieľom tohto dejstva je "zachutiť" túžbu po osobnej premene každého z nás. Premieňať sa postupne, pomaly, ale hl. denne, až do podoby Krista. Toto dejstvo je ukončené tancom mladých ľudí, ktorí na začiatku majú na rukách okovy, symbol akejkoľvek spútanosti - neslobody -
závislosti, ktoré dokáže odstrániť iba Ježiš, a tak pomôcť k premene.
 
5. dejstvo – JEŹIš USTANOVUJE EUCHARISTIU
Ježiš vzal chlieb, lámal a dával... Keď sme hladní a niekto nás ponúkne, cítime, že aj keď je to cudzí človek, v tej chvíli sa stávame bližšími. Zblíži nás jedlo podané z lásky. To sa ale neudeje, ak nie sme hladní. Musíme si uvedomovať, že nám čosi chýba. Ježiš nám ponúka chlieb, do ktorého ukryl seba a svoju lásku k nám. Týmto dejstvom chceme poukázať na to, že
Ježiš jediný dokáže zahnať akýkoľvek náš hlad a tak nás natrvalo nasýtiť.


 


English version
Úvodná stránka