Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História vpísaná do múrov

Sté výročie kaštieľa Janova Ves

V nedeľné popoludnie 18. júna 2006, ktoré bolo zároveň i popoludním hodovým, sme si podujatím „História vpísaná do múrov“ pripomenuli sté výročie vybudovania kaštieľa Janova Ves do súčasnej podoby. Pôvodne štvorkrídlový renesančný kaštieľ s ústredným nádvorím a štyrmi nárožnými okrúhlymi vežami dala postaviť rodina Bošányovcov na ochranu pred tureckými rabovačkami. V 19. storočí prestaval kaštieľ Ignác Lankammer, ktorý dal zbúrať jeho dve krídla , poschodie a prízemný zvyšok kaštieľa upravil v neskoroklasicistickom slohu. Z ďalších majiteľov až Leopold Haupt- Stummer mu dal tvár, ktorú môžeme obdivovať aj v súčasnosti, keď dal k nemu pristaviť v roku 1906 poschodovú secesnú vilu. Rozšíril tiež pôvodný park, vybudoval rybníky a celý areál do nevídanej krásy. Kaštieľ daroval svojej najstaršej dcére Gertrúde.
Kto však kaštieľu vdýchol dušu, kto ho priblížil k našej obci, pretože sám miloval jednoduchých ľudí a všemožne im pomáhal, to bol jeho posledný majiteľ - doktor Edmund Nessner. Ešte stále žijú pamätníci dôb, keď doktor Nessner pôsobil v Janovej Vsi. Pôvodným povolaním vojenský lekár liečil celé okolie predovšetkým bylinkami, ktoré aj sám pestoval. Po dedine doteraz koluje množstvo malých i väčších príbehov, ktoré ho opisujú ako výnimočného človeka. My, čo sme absolvovali svoje vzdelanie ešte za minulého režimu, sme na šľachtický stav získali dosť jednoznačný pohľad – „Šľachtici boli ľuďmi žijúcimi v prepychu a duchovnom prázdne, bezcitní k potrebám ľudí nižšieho stavu“. Doktor Nessner sa úplne vymyká všetkým šablónam takéhoto myslenia. Myslím si, že oslava patrila do veľkej miery aj jemu, pretože ľudia sú vždy dôležitejší, ako múry, akokoľvek sú krásne. Jeho životným mottom, ktoré je zahodno pripomenúť si bolo: Človek má takú hodnotu, koľko utrpenia vedel zmierniť.
Gertrúda Nešnerová, rod. Haupt-Stummerová darovala tento architektonický skvost štátu a neskôr ho po veľkom úsilí získala obec do svojho vlastníctva. Získali sme teda krásny dar, ktorý v tomto roku jubiluje. Pri príležitosti tohto jubilea sme sa trochu potúlali v histórii a vychutnali si sviatočný deň v našom parku a pri našom kaštieli. Sprievodcom nedeľného popoludnia bola nádherná hudba starých majstrov v podaní Komorného tria a Speváckeho zboru ARTANNO z Handlovej, romantiku stredovekých súbojov priniesla Skupina historického šermu z Partizánskeho, predstavili sa i mladé nádejné mažoretky a tanečné duo z Klátovej Novej Vsi. Hostiteľmi podujatia boli Detská ozdravovňa a obec Klátova Nová Ves.
Zaželajme teda nášmu oslávencovi, aby v budúcom období rozkvital do krásy, aby i naďalej plnil krásne poslanie, aké má dnes, keď v ňom nachádzajú stratené zdravie deti z celého Slovenska.


 

História vpísaná do múrov

Mažoretky


Autor: Ing. Pavol Kišac

Úvodné slovo starostky obce


Autor: Peter Randziak

Komorné trio z Handlovej


Autor: Peter Randziak

Sólistka v kostýme z Bojnického zámku


Autor: MUDr. Marián Kulich


 
 
Moderátorkou podujatia bola majsterka slova Mgr.Ľudmila 
Húsková z HNOS Prievidza


Autor: MUDr. Marián Kulich

Spevácky zbor ARTANNO z Handlovej


Autor: Peter Randziak

Spevácke duo


Autor: Ing. Pavol Kišac

Skupina historického šermu z Partizánskeho


Autor: Peter Randziak


 
 
Publikum


Autor: Ing. Pavol Kišac

Publikum


Autor: Ing. Pavel Kišac

Publikum


Autor: MUDr. Marián Kulich

Publikum


Autor: MUDr. Marián Kulich


 
 
Publikum


Autor: Peter Randziak

Publikum


Autor: Peter Randziak

Publikum


Autor: Peter Randziak

Pre hostí navarili výborný guláš.
Hostiteľmi podujatia boli Detská ozdravovňa a obec Klátova Nová Ves.


Autor: MUDr. Marián Kulich


 
 
Anglický park pri kaštieli


Autor: Peter Randziak

V parku sú vzácne dreviny


Autor: Peter Randziak

Panna Mária - ochrankyňa kaštiľa


Autor: Peter Randziak


 


English version
Úvodná stránka