Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História

História

Začiatky stolného tenisu siahajú do Británie, kde ho koncom 19. storočia objavil James Gibb. Približne o 35 rokov po jeho objavení, v roku 1933, sa stolný tenis začína hrávať aj v Klátovej Novej Vsi a to vďaka dvom českým četníkom – Kodyma a Kratochvíla. Netrvá dlho a pridávajú sa k nim aj občania Klátovej a to Jozef Lauko a Gejza Špánik. Popularita stolného tenisu sa rýchlo rozšírila a onedlho za zelenými stolmi hrávali aj Karol Sporina, Viktor a Jozef Alakšovci, Anton a Štefan Hlavačka, Anton Lauko, Jozef Ondruš, či Viktor a Emil Adamíkovi. V tomto období však stolný tenis ešte nie je organizovaný tak ako v okolitých obciach Bošany a Šimonovany.
Prvý oficiálny zápas sa odohral v roku 1937 s mužstvom Bošian. Avšak kvôli spoločensko-politickej situácií, ktorá nasledovala v rokoch 1939 – 1945 sa rozvoj tohto stále populárnejšieho športu spomalil.
Významným medzníkom stolného tenisu v našej obci bol rok 1951, kedy sa hráči Jozer a František Bralušičovci a Ľudovít Šarina pričinili k zorganizovaniu stolnotenisového oddielu, ktorý začal hrávať ešte v danom roku majstrovskú súťaž. Už o rok neskôr sa hráči Klátovej stali majstrom okresu, keď porazili stolných tenistov z Partizánskeho. V tomto období boli hlavnými oporami nášho mužstva František Bralušič s Pavlom Vojtelom, ktorí zmenili štýl hry a začali do súperov tvrdo útočiť. Okrem nich hrávali aj Anton Hlavačka, Ľudovít Šarina, Jozef Bralušič, Jozef Dobiaš, Jozef Ondruš, Mária Vojtelová a Gabriela Hromníková.
Koncom 50-tych rokov sa začína pracovať aj s mládežou a za zelenými stolmi sa začínajú presadzovať mladíci ako Stano Hlavačka, Július Jakubík, Jozef Gašparík, Vlado Šarina, Jozef Belica, Anton Smatana, ako aj bratia Pavol a Milan Medovci.
Prvé výrazné úspechy prišli v rokoch 1963-64, kedy naši stolní tenisti postúpili z majstrovstiev okresu II. triedy behom dvoch rokov do krajskej súťaže. Neskôr nasledovali obdobia vzostupov a pádov, kedy naše A mužstvo hrávalo striedavo okresné a krajské súťaže. V tomto období sa k vyššie spomínaným hráčom pridal aj Tibor Strakoš.
Ako spomínajú dobové dokumenty, najmä Kronika stolného tenisu, bolo to obdobie, kedy doprava prakticky neexistovala, hráči cestovali autobusom, vlakom, na bicykli, ale aj pešo. Domáce zápasy sa pôvodne hrávali v starej škole v „Štíte“ a neskôr sa domovský stánok našich stolných tenistov presťahoval do kaštieľa.
    Začiatkom 70-tych rokov sa v mužstve stolných tenistov už popri starších hráčoch objavuje aj nová generácia hráčov. Boli nimi P. Maťaše, O. Bralušič, J. Šarina, T. Halmo, J. Sporina, P. Ondruš a Hatala.
Osemdesiate roky sú obdobím, kedy sa z písomných prameňov zachovalo len málo a väčšinu tvoria spomienky vtedy hrajúcich hráčov. V ročníku 1994/95 mal tento klub prihlásené dve mužstvá. V majstrovskách kraja I. triedy hrali Jozef Dubaj, Oliver Bralušič, Štefan Jakubík, Tibor Halmo, Ján Šarina, Ladislav Beňačka a Tibor Strakoš. V majstrovstvách kraja II. triedy hrali Július Jakubík, Tibor Halmo, Ladislav Beňačka, Ján Šarina, Tibor Strakoš, František Bralušič a Jozef Boldiš. Od tohto obdobia Klátovské A-mužstvo pravidelne hráva krajské súťaže, pričom B-mužstvo hráva striedavo krajské a okresné súťaže. V priebehu 90-tych rokov sa objavuje aj ďalšia generácia mladých hráčov, z ktorých niektorí spolu s vyššie spomínanými hráčmi hrávajú dodnes.
Vyššie uvedené informácie sú len veľmi stručným výpisom genézy stolnotenisového mužstva STK Klátova Nová Ves. Mnoho úspechov, vyhratých turnajov jednotlivcov aj družstiev tu nie sú spomenuté. Všetky tieto podrobné informácie aj s dobovými fotografiami
si však môžete stiahnuť na konci tohto článku a to STK KNV Kronika a STK KNV 50r.


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
364

 
 
 
130

 
 
 
786

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka