Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kaštieľ v Janovej Vsi

Kaštieľ v Janovej Vsi

Kaštieľ s rozsiahlym parkom je situovaný v juhovýchodnom okraji miestnej časti Janova Ves, v krajinársky príťažlivom prostredí. Dnešná viackrídlová stavba kaštieľa je výsledkom niekoľkých prestavieb a vznikla s veľkou pravdepodobnosťou na mieste pôvodného renesančného kaštieľa Bošániovcov. Prvá známa zmienka o tunajšom zemianskom sídle - kúrii Jána Bošániho pochádza z roku 1591 a v roku 1614 sa v rámci deľby majetkov po Jánovi a Martinovi Bošánim už uvádza ako kaštieľ (castellum). Ďalší údaj o existencii tunajšieho starobylého kaštieľa nám prináša župná vizitácia z roku 1778.
Podoba pôvodného renesančného kaštieľa Bošániovcov zostáva bez hĺbkových výskumov neznáma a na dodnes stojacich zvyškoch kaštieľa možno zatiaľ identifikovať len mladšie barokové konštrukcie z 18. storočia. Katastrálna mapa z roku 1869 znázorňuje kaštieľ ako dvojkrídlovú stavbu s tromi nárožnými baštami.
K rozsiahlym úpravám objektu došlo v priebehu 2. polovice 19. storočia, keď bol v majetku Langhammerovcov a následne do začiatku 20. storočia v rukách Pidolovcov. V tomto období bola dvojkrídlová stavba doplnená prístavbou rizalitov k dvorovému priečeliu severného krídla, pričom východné krídlo si ponechalo hospodársky charakter. Ku kaštieľu vtedy prislúchal i menší park, ktorý sa rozprestieral západne a severne od kaštieľa a jeho súčasťou bolo aj rameno potoka Vyčoma.
O rozšírenie kaštieľa sa v roku 1906 pričinil barón Leopold Haupt - Stummer, ktorý ho odkúpil pre najstaršiu dcéru Gertrúdu, vydatú za lekára Edmunda Nesneru. K rozšíreniu došlo prístavbou secesnej vily, ktorá sa napojila na starší objekt od západu. Nová dvojpodlažná bloková stavba s manzardovou strechou a štíhlou kužeľovou strieškou vežičky sa stala dominantou stavebného komplexu. Z jej ústrednej haly s reprezentačným dreveným schodiskom na poschodie bola prístupná terasa orientovaná na sever do parku. V južnej časti objektu s dominant-ným ústredným rizalitom a bočnými balkónmi boli situované obytné miestnosti. Následne po prístavbe vily vykonali majitelia aj úpravu a zväčšenie parku.
Ten rozšírili najmä južným smerom až k lúkam pod lesom, čím dosiahol park celkovú rozlohu okolo 10 ha. Hneď za kaštieľom na okraji lúk bol založený väčší rybník a pokračujúc južným smerom boli postupne vybudované ďalšie tri menšie, napájané z Hradského potoka.
Vznikol tak neobyčajne pôsobivý prírodno-krajinársky anglický park vytvárajúci malebné zákutia s priehľadmi do okolitej krajiny i na samotný kaštieľ zrkadliaci sa v hladine rybníkov. Z parkovej architektúry sa dodnes zachoval mostík s kovaným zábradlím a k zaujímavostiam patrila aj vodná turbína na sútoku potokov, určená na výrobu elektriny pre kaštieľ. Spomienka na výnimočného človeka  a ľudomila MUDr. Edmunda Nesneru je dodnes živá. Liečil ľudí v celom okolí, a to predovšetkým bylinkami, ktoré aj sám pestoval. Po jeho smrti manželka darovala kaštieľ štátu. Následne v ňom bola v roku 1967 zriadená detská ozdravovňa, ktorá tu sídli dodnes. V roku 1998 túto národnú kultúrnu pamiatku získala obec do svojho vlastníctva.

 

Kaštieľ Janova Ves

Pohľad na kaštieľ v Janovej Vsi
Pohľad na kaštieľ v Janovej Vsi
Pohľad na kaštieľ v Janovej Vsi
bez názvu

 
 
Pohľad na kaštieľ v Janovej Vsi

 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
364

 
 
 
130

 
 
 
786

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka