Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kaplnka v Jánovej Vsi

Kaplnka v Jánovej Vsi

Kaplnka bola postavená v roku 1851, správcom farnosti bol Anton Štetina (1831 – 1862). Stojí na mieste bývalej zvonice, ktorá tu jestvovala už pred rokom 1798. Zvonica bola drevená, s jedným zvonom a drevným krížom, na ktorom bol na plechu vymaľovaný obraz Ukrižovaného Pána Ježiša. Kaplnka je zasvätená sv. Alojzovi.
Strecha kaplnky bola pokrytá šindľom a mala drevenú vežu. Veľké nešťastie postihlo kaplnku 4. septembra 1885. Požiar zničil strechu i zvonicu. V roku 1885 firma Fischer v Trnave zhotovila 3 zvony zasvätené Pánu Ježišovi, sv. Alojzovi a sv. Ignácovi. Tieto bohužiaľ, počas Prvej svetovej vojny (13. 06. 1916), Rakúsko-uhorský štát odobral na vojnové účely. Po vojne miestny správca farnosti, Michal Balažovič (1919 – 1921), dostal povolenie posvätiť nový zvon (05. 11. 1920), ktorý slúži dodnes. Bol vyrobený v roku 1919 vo Vítkoviciach.
V roku 1931, správcom farnosti bol Alexander Rus (1921 – 1948), bola kaplnka zvonku generálne opravená. Šindeľ bol nahradený škridlou a veža bola pokrytá pozinkovaným plechom. V roku 1977, správcom farnosti bol ThDr. Pavol Kováč (1973 – 1981), sa na fasádu kaplnky dal brizolit a veža bola omaľovaná. Generálna oprava kaplnky s úplne novým zariadeným interiéru bola prevedená v roku 1986, správcom farnosti bol Justín Beňuška (1981 – 1994). Slávnosť požehnania obnovenej kaplnky, obetného stola, bohostánku bola 21. 09. 1986. Kaplnku požehnal bývalý duchovný správca farnosti, neskorší generálny vikár nitrianskej diecézy, ThDr. Jozef Vrablec (1952 – 1973).
V roku 1987 bola veža kaplnky demontovaná, nakoľko plech už bol deravý a krov hnilý. Podľa starého vzoru bola vybudovaná nová kanštrukcia, veža bola pokrytá medeným plechom a zavŕšená novým antikorovým krížom. Bol tiež inštalovaný bleskozvod. Veľkú zásluhu o obnovu kaplnky mal tunajší rodák žijúci v Amerike, Štefan Halmo (+1988).


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
364

 
 
 
130

 
 
 
786

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka