Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Barón Leopold Haupt Stummer a manželka Augusta

Barón Leopold Haupt Stummer a manželka Augusta

barón Leopold Haupt-Stummer

Stummerovci boli bankári, finančne prepojení s rakúskou rotshildovskou skupinou, a podnikatelia, ktorí od roku 1869 kupovali veľkostatky v okolí Topoľčian a stali sa najväčšími vlastníkmi pôdy v tejto oblasti. August Stummer získal roku 1869 panstvo Továrniky (Tovarnok) a Ludanice a 1877 Horné Obdokovce. Roku 1871 získal titul baróna s predikátom „von Tovarnok“. Venoval sa pestovaniu cukrovej repy, prispel k rozvoju Topoľčian, podporoval školy, kostoly. Jeho brat Karol Stummer vybudoval spolu s ním cukrovar v Továrnikoch, roku 1876 odkúpil cukrovar v Trnave. Tým sa Stummerovci stali vlastníkmi najväčších cukrovarov na Slovensku a boli aj spolumajiteľmi viacerých českých a moravských vznikol rod Haupt – Stummerovcov. Pritom Hauptovci mali rakúske šľachtictvo od 4.6.1875. Leopold Eugen Haupt – Stummer získal v roku sobáša (1884) Klátovu Novú Ves a o tri roky neskôr 6.6.1887 uhorský baronát. Haupt – Stummerovci mali päť detí: Leopolda, Augusta, Gertrúdu, Karolínu, a Editu. (Portrét barónky Augusty Stummer von Tovarnok je v Galerii Winter vo Viedni).
Lepold Eugen Haupt – Stummer roku 1885 založil žrebčinec, v ktorom choval jazdecké a rýchle záprahové kone (krížencov amerických klusákov a anglických plnokrvníkov.) Kone predával na aukciách vo Viedni, Prahe a Nemecku, viaceré z nich získali ocenenia v Berlíne, Dánsku, Badene a Viedni. V Klátovej Novej Vsi sa venoval aj chovu marienhofských dojníc, začal pestovať cukrovú repu a ďatelinu na semeno, založil ovocný sad nechal vysadiť dovedna okolo osem tisíc čerešní, višní, jabloní, hrušiek a sliviek na pálenie slivovice. Na úpätí kopca Kostrín, pod ktorým obec ležala, otvoril kameňolom. Tam sa doloval materiál, ktorým sa spevnili miestne komunikácie. Mnohí v obci pracovali na jeho veľkostatku a prácu dostali aj v jeho lesoch. Tie nechal rozdeliť na tri sektory, v prvom sústredil dubový porast, kde získal kôru používanú ako trieslovina pre garbiarsku výrobu v blízkych Bošanoch. V druhom sektore dal povysádzať stavebné drevo a v treťom palivové. Pre potreby lesa dal zriadiť lesnú škôlku, najmä ihličnanov.
Barón sa staral o väčšie deti... Nerád totiž videl ako sa musia učiť v budove podobnej chatrči, preto sa v roku 1885,v čase, keď jeho manželka čakala tretie dieťa, začal starať o výstavbu novej školy. Obetoval kus vlastného pozemku a nechal postaviť jednoposchodovú budovu z pálenej tehly, ktorú slávnostne otvoril v septembri 1886. V Topoľčanoch postavil nemocnicu.
Vo vlastnom lese prišiel nešťastnou náhodou aj o svoj život: počas poľovačky ho namiesto jeleňa omylom zastrelil Adolf Leidenforst.
Barónka Augustína Haupt – Stummerová, neskôr sama matka piatich detí, zvykla dávať najchudobnejším deťom v obci jedlo. Úprimná snaha pomôcť pracujúcim ženám viedla barónku Augustínu Stummerovú k tomu, že so svojich prostriedkov roku 1902 zriadila v Klátovej škôlku (ovódu) pre najmenšie deti. Tu sa kvalifikované sily starali o výchovu dedinkého drobizgu. „Ovóda“ fungovala v Klátovej až do roku 1920.
Barón Leopold Haupt – Stummer a manželka Augusta mali štyri deti: Leopold, August, Gertrúda a Karolína. Gertrúda (*27.10.1886) sa vydala za lekára Dr. Edmunda Nessnera /Neschner/ z Aradu, otec pre ňu roku 1906 kúpil od grófa Pidolu menší secesný kaštieľ v Janovej Vsi, kde Nessnerovci žili až do 50. rokov 20. storočia. Dr. Nessner tam budoval vzácnu dendrologickú záhradu. Dcéra Karola /Carola/ (*31.5.1892) sa vydala v roku 1915 za Tibora Biedermanna von Turony (1891 Daruvar, Chorvátsko – 1972 Paravai, Brazília) a zdedila po otcovi veľkostatok v Klátovej Novej Vsi. Mala Päť detí: Lia (1916 – 1917), Béla (*1917), Géza (*1919), István (* 1921), a Viola (*1925).


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
364

 
 
 
130

 
 
 
787

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka