Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o samospráve

Spôsob zriadenia samosprávy, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia obce:
Obec Klátova Nová Ves sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23.-24.11.1990
 

Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
  • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou SR
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl.71 ods. 2 Ústavy SR)


Organizačná štruktúra obce:
Orgánmi obce Klátova Nová Ves sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Klátova Nová Ves je zastupiteľský zbor obce zložený z 9
poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:
Komisie obecného zastupiteľstva a to:

  • Komisia rozpočtu a rozvoja obce,
  • Komisia kultúry a športu,
  • Komisia výstavby a životného prostredia,
  • Komisia na ochranu verejného záujmu,
  • Komisia priestupková a na ochranu verejného poriadku


Starosta obce Klátova Nová Ves je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.


 


English version
Úvodná stránka