Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
V izbe bol nízky stôl, miesto práve pre trinásť ľudí. Ženy na stôl pokládli predpísané veľkonočné jedlá: horké byliny a orechy, hrozno a figy, ocot, soľ a krčah vína.
Ježiš všetkým požehnal. Keď im umyl a vysušil nohy, vzal do rúk nízky nekvasený chlieb. „Chvála Ti, Bože, ktorý si nechal vzísť zo zeme tento chlieb. Toto je moje telo, ktoré Vám dávam,“ potom ho lámal a delil na kúsky medzi všetkých.
Ježiš sa rozhliadol po dvanástich apoštoloch a povedal. „Dnes v noci má jeden z vás zradí.“ Zhrozili sa. „Pane, kto z nás Ťa zradí? 
„Ten, ktorému dám tento kúsok chleba namočený v mise,“ odvetil Ježiš. Chlieb podal Judášovi Iškariotskému.
Večera sa chýlila ku koncu. „Dávam Vám nové prikázanie“, povedal Ježiš. „Milujte jeden druhého tak, ako som ja miloval Vás.....“ a išiel sa pomodliť k Bohu, aby nás všetkých spojil v jedno.

 
 
Ježiš kráčal s apoštolmi k Olivovému vrchu. Obrátil sa k učeníkom a povedal im. „Tejto noci ma všetci opustíte. Je to v proroctve: Pastiera, Božieho spoločníka, zabijú a ovce z jeho čriedy sa roztrúsia po svete. Teraz nastala tá hodina .“
Keď prišli ku Getsemanskej záhrade, zastali pred bránou. Ježiš vzal so sebou svojich najoddanejších, Petra, Jakuba a Jána, hodil sa na zem a modlil sa.
Obrátil sa k učeníkom. Tí od žiaľu a únavy pospali. Po tretí raz padol na zem a modlil sa. „Tvoja vôľa bude splnená, Otče, povedal. Potom vstal a vrátil sa k učeníkom. „Ešte stále spíte?“ spýtal sa ich. „Pozrite! Prichádzajú moji zradcovia!“
„Poďte so mnou,“ povedal Judáš chrámovej stráži, „ja vás zavediem k Ježišovi. Človek, ktorého pobozkám, je Ježiš. Zajmite ho!“

 
 
Muži vytasili meče a obkľúčili Ježiša. „Zasuňte meče do pošiev,“ kázal im Ježiš. „Kto mečom bojuje mečom umrie. Koho hľadáte?“ „Ježiša Nazaretského,“ odpovedali mu. A on im riekol: „Ja som Ježiš Nazaretský.“ Chrámová stráž mu zviazala ruky za chrbtom a ro
Ježiš sa poobzeral okolo seba. Učeníci sa rozutekali  a nechali ho tak. Zostal s nepriateľmi sám.
Peter vošiel na nádvorie a prikrčil sa pri strážnom ohni. Dúfal, že zachytí slovko-dve o tom, čo zamýšľajú s Ježišom. 
Slúžtička,  si zvedavo  Petra premerala. „Nepatril si k jeho ľuďom?“, spýtala sa podozrievavo. „Nie nikdy!“ vykríkol Peter.  V diaľke z
Peter chcel nebadane prekĺznuť okolo strážnika. Svetlo lampáša dopadlo na jeho tvár a dievča vykríklo: „Ty si jeden z nich...“ „Nie, nie“, rozhorčil sa Peter. „Dokonca toho muža ani nepoznám!“ „Istotne ho poznáš,“ povedal strážnik. „Prisahám, nepoznám Jež

 
 
Ježiša odviedli do Kaifášovho paláca.
Kaifáš pozrel na Ježiša a potom nahlas riekol: „Vyzývam Ťa, aby si povedal, či si ty ten Mesiáš, Syn Boží.“ Ježiš odpovedal: „Ja som to a ty uvidíš sedieť Syna človeka po pravici Všemohúceho.“ Nato si Kaifáš roztrhol plášť, akoby chcel ukázať, že Ježišove
Ježiša odviedli pred rímskeho miestodržiteľa Piláta Pontského.
„Z čoho je obvinený tento muž?“ spýtal sa Pilát. „Zvádza ľudí na scestie, všade vyhlasuje, že je Mesiáš, kráľ Židov.“ Pilát sa pozrel na Ježiša. „Si židovský kráľ?“ spýtal sa ho. „Ty si to po
Dav ľudí, ktorý sa zhromaždil vonku, zachvátil akýsi ošiaľ. Ľudia vykrikovali: „Preč s Ježišom! Osloboďte Barabáša!“

 
 
Vedeli, že Barabáš je zlodej a vrah, ale radšej chceli jeho ako Ježiša. Barabáša oslobodili, dav však jednostaj žiadal Ježišovu smrť. Hučal: „Ukrižujte ho! Ukrižujte ho!“
Rímski vojaci odviedli Ježiša a zbičovali ho, navliekli naňho červené šaty, uplietli tŕňovú korunu a vtlačili mu ju na hlavu.
Do pravej ruky mu vložili namiesto žezla trstinu. „Pozrite na kráľa Židov!“ smiali sa.
Pilát vyviedol Ježiša von, aby ho každý mohol vidieť. Zvolal po latinsky: „Ecce homo – ajhľa človek! Tu je váš kráľ!“

 
 
Ježiša vyviedli za mesto. Donútili ho niesť kríž na ktorom mal byť ukrižovaný. Niekto naň napísal grécky, latinsky a hebrejsky: Ježiš Nazaretský, kráľ Židov. Ježiš nesie svoj kríž. Ľudia lemovali cestu na kamenistý vŕšok, kde popravovali zločincov.
Ježiš bol taký slabý, že niekoľko ráz spadol aj s krížom.  K Ježišovi pristúpila akási žena a podala mu kalich vína pomiešaného s myrtou na zmiernenie bolesti, ale on si ho nevzal.
Vojaci ho dali na kríž tak, že mu pribili obe ruky aj nohy. Keď ho pribíjali, Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia.“ Potom kríž zdvihli. „Do Tvojich rúk, Pane, zverujem svojho ducha!“ zakričal Ježiš. Potom jeho telo na kríži dokonalo.
Ježišovo telo sňali a zavinuli do ľanovej plachty.

 
 
Občania Klátovej Novej Vsi a veriaci z okolitých obcí prežili Kvetnú nedeľu v prekrásnom areáli parku kaštieľa pri pašiových hrách.
Obrovské poďakovanie patrí farníkom z Nitrianskeho Pravna a veľadôstojnému pánovi farárovi Jozefovi Krausovi, ktorý pašiový príbeh  nacvičil.
Začalo sa tretie tisícročie. Stojíme tu vyzbrojení závratnou technikou, vzdelaní a sýti a predsa rovnako bezbranní a rozochvení pred otázkou zmyslu nášho života, ako naši predkovia spred dvetisíc rokov, ktorí boli Kristovými súčasníkmi.

 

Turnaj o pohár starostky obce 2019 (405)

Hodové slávnosti 2019 (278)

Fašiangy 2019 (409)

MDŽ 2019 koncert (54)

Tekvičkové slávnosti 2018 (21)

Vianočné trhy 2018 (31)

Zápas s Veľkým Klížom 2018 (66)

Záhradkárska výstava 2018 (179)

Hodové slávnosti 2018 (768)

Výstup na Javorový vrch 2018 (62)

Cesta rozprávkovým lesom 2018 (129)

Turnaj o pohár starostky obce 2018 (351)

Vianočné trhy 2017 (198)

Tekvičkové slávnosti 2017 (68)

Stavanie mája 2018 (190)

MDŽ 2018 koncert (26)

Fašiangy 2018 (518)

Hodové slávnosti 2017 (169)

Cesta rozprávkovým lesom 2017 (174)

Minifutbalový turnaj 2017 (422)

Turnaj o pohár starostky obce 2017 (354)

Stavanie mája 2017 (87)

MDŽ 2017 (67)

Fašiangy 2017 (208)

Stavanie mája 2016 (139)

Fašiangy 2016 (471)

Vianočné trhy 2016 (153)

Tekvičkové slávnosti a bubnová šou 2016 (81)

Krst knihy Kultúrno-historické pamiatky Stredného Ponitria (97)

Hodové slávnosti 2016 (117)

MDD 2016 (65)

Turnaj o pohár starostky obce 2016 (291)

Minifutbalový turnaj 2016 (242)

MDŽ 2016 (66)

Slávnostné odovzdávanie hasičského auta (98)

Tekvičkové slávnosti a bubnová šou 2015 (36)

Dedina ako klenotnica (54)

Vianočné trhy 2015 (44)

Hodové slávnosti 2015 (98)

Turnaj o pohár starostky obce 2015 (296)

Minifutbalový turnaj 2015 (197)

Stavanie mája 2015 (59)

Hodové posedenie (59)

Cesta rozprávkovým lesom 2015 (155)

Vodník (39)

MDŽ 2015 (120)

Povodne v obci (16)

Slávnostné odovzdávanie obecných nájomných bytov 2015 (135)

Fašiangová veselica 2015 (201)

Spoločná obecná sánkovačka 2015 (204)

Vianočné trhy 2014 (162)

Tekvičkové slávnosti a bubnová šou 2014 (130)

Výstup na Javorový vrch (42)

Hodové slávnosti 2014 (151)

Minifutbalový turnaj 2014 (185)

Turnaj o pohár starostky obce 2014 (302)

Fašiangová veselica a Obecná zabíjačka 2014 (264)

Tekvičkové slávnosti a Laser show 2013 (159)

Vianočné trhy 2013 (72)

Záhradkárska výstava 2013 (114)

Oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci (197)

Turnaj o pohár starostky obce 2013 (321)

Minifutbalový turnaj 2013 (151)

Cesta rozprávkovým lesom 2013 (118)

Oslavy 50. výročia otvorenia Základnej školy (143)

Stavanie mája 2013 (41)

Povodeň 2013 (48)

MDŽ 2013 (80)

Fotogaléria Stolnotenisového klubu (12)

Fašiangová veselica a Obecná zabíjačka 2013 (203)

Spoločná obecná sánkovačka 2013 (76)

Oslavy príchodu nového roka fotogaléria (20)

Vianočné trhy 2012 (82)

Tekvičkové slávnosti 2012 (65)

ZlatyErb.sk (5)

Slávnostné otvorenie Námestia pod Kostrínom (92)

Turnaj o pohár starostky obce 2012 (98)

Minifutbalový turnaj 2012 (55)

Cesta rozprávkovým lesom 2012 (83)

MDŽ 2012 (64)

Futbalové sústredenie Kľačno 2012 (31)

Pochovávanie basy 2012 (82)

Slávnostné odovzdávanie obecných nájomných bytov (83)

Deň sv. Huberta 2011 (8)

Záhradkárska výstava 2011 (9)

Minifutbalový turnaj 2011 (83)

Turnaj o pohár starostky obce 2011 (151)

Cesta rozprávkovým lesom 2011 (68)

Deň matiek 2011 (20)

Stavanie mája 2011 (41)

MDŽ 2011 (48)

Pochovávanie basy 2011 (58)

skuska (6)

Retro Klátova (338)

Turnaj o pohár starostky obce 2010 (40)

Cesta rozprávkovým lesom 2010 (27)

Stavanie mája 2010 (9)

MDŽ 2010 (11)

Fašiangy 2010 (14)

Jeseň je dar 2009 (42)

Zasadnutie MAS SP 30.10.2009 (6)

Zasadnutie MAS SP 7.10.2009 (6)

Zasadnutie MAS SP 11.9.2009 (3)

Turnaj o pohár starostky obce 2009 (72)

Minifutbalový turnaj 2009 (62)

Cesta rozprávkovým lesom 2009 (72)

Pochovávanie basy 2009 (52)

MDŽ 2009 (72)

Návraty2008 (24)

Predaj a prenájom obecného majetku (1)

História na pohľadniciach (11)

Školský rok 2007/08 (40)

Slávnostné otvorenie náučného chodníka (27)

Cesta rozprávkovým lesom 2008 (43)

Slávnostné otvorenie viacúčelového ihriska (99)

Minifutbalový turnaj 2008 (39)

Stavanie mája (13)

Uvedenie knihy do života (13)

MDŽ 2008 (18)

Pochovávanie basy 2008 (12)

Fotogaléria občanov (627)

Návraty2007 (12)

Záhradkárska výstava 2007 (9)

Fiat Lux (24)

Ženský futbalový turnaj (26)

Turnaj o pohár starostky obce 2007 (24)

Cesta rozprávkovým lesom 2007 (12)

Karneval MŠ (10)

Metodický deň v MŠ (6)

Omša na Sádku (12)

Oslavy MDŽ (59)

Fašiangy (18)

ZlatyErb.sk 2006 (2)

Kaštieľ Klátova Nová Ves (11)

Kaštieľ Janova Ves (5)

MŠ 2006/07 (33)

Projekt Filipovi kamaráti (10)

Renesančný kaštieľ (3)

Románsko-gotický kostol Sádok (3)

Starostka (3)

Poľovnícky spolok Kostrín (18)

Futbalový turnaj o pohár starostky obce (15)

Mládežnícky futbalový turnaj (12)

Medzinárodný futbalový turnaj (12)

Letecké snímky obce (5)

ZO SZZ Janova Ves (6)

ZO SZZ Klátova Nová Ves (16)

Poľovnícky ples (2)

Deň sv. Huberta (6)

Cesta rozprávkovým lesom 2006 (21)

Klub dôchodcov (9)

História vpísaná do múrov (19)

Eva Krištofová-Vojtelová spieva rodákom (12)

Kocianovo kvarteto (12)

Benefičný koncert Návraty (15)

Fotky na úvodnej stranke (9)

Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
368

 
 
 
130

 
 
 
789

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka