Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj a prenájom obecného majetku

1. Obec Klátova Nová Ves je vlastníkom objektu bývalej Materskej školy Janova Ves a priľahlého pozemku. Obec nehnuteľnosti a to:
- Materská škola s.č 97 na parcele č. 250
- Parcela č. 250 – zastavaná plocha vo výmere 770 m2
- Parcela č. 2/2 – zastavaná plocha vo výmere 342 m2
Ponúka na prenájom. Objekt je vhodný na predajňu, malú prevádzku živnostenského podnikania – šiciu dielňu, výrobu obuvi. 

 

2. Spoločnosť ISOMI požiadala obec o predaj jednej akcie, ktorú obec v spoločnosti ISOMI vlastní.
Obecné zastupiteľstvo obce Klátova Nová Ves na základe žiadosti spoločnosti ISOMI na svojom riadnom zasadnutí dňa 21. 10. 2008 uznesením pod bodom B3 schválilo predaj jednej akcie obce, ktorú obec vlastní v spoločnosti ISOMI spoločnosti ISOMI, IČO 35 823 526, so sídlom Františkánske námestie 7, 811 01 Bratislava, za cenu 1 000 Sk( 33,19 €). Poplatky súvisiace s prevodom akcie platí spoločnosť ISOMI.


V prípade záujmu o kúpu – prenájom majetku kontaktujte starostku obce: e-mail: starostka@klatovanovaves.sk, tel: 0903 712 721


 

Predaj a prenájom obecného majetku

Materská škola v Jánovej Vsi

Materská škola v Janovej Vsi - pozemková mapa


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
368

 
 
 
130

 
 
 
789

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka