Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pašiové hry

Pašiové hry 2006

Poslednú nedeľu tohtoročného pôstneho obdobia – Kvetnú nedeľu – prežili občania Klátovej Novej Vsi a veriaci z okolitých obcí v prekrásnom areáli parku kaštieľa pri pašiových hrách, ktoré hral divadelný súbor Vox Clamantis z Nitrianskeho Pravna. V pašiovom príbehu v piatich dejstvách účinkovalo 80 osôb v dobových kostýmoch a každý divák sa stal súčasťou davu a teda priamym svedkom ukrižovania Ježiša Krista
Veľká Noc prináša každoročne posolstvo lásky a sebaobetovania Ježiša Krista. Najväčší kresťanský sviatok Veľká noc nás tak každoročne posilňuje v našom osobnom zápase o dobro. Pašiové hry boli príležitosťou na zamyslenie sa nielen nad veľkonočnými udalosťami, ale predovšetkým nad ich dosahom do našich vlastných životov.


 

Pašiové hry

V izbe bol nízky stôl, miesto práve pre trinásť ľudí. Ženy na stôl pokládli predpísané veľkonočné jedlá: horké byliny a orechy, hrozno a figy, ocot, soľ a krčah vína.
Ježiš všetkým požehnal. Keď im umyl a vysušil nohy, vzal do rúk nízky nekvasený chlieb. „Chvála Ti, Bože, ktorý si nechal vzísť zo zeme tento chlieb. Toto je moje telo, ktoré Vám dávam,“ potom ho lámal a delil na kúsky medzi všetkých.
Ježiš sa rozhliadol po dvanástich apoštoloch a povedal. „Dnes v noci má jeden z vás zradí.“ Zhrozili sa. „Pane, kto z nás Ťa zradí? 
„Ten, ktorému dám tento kúsok chleba namočený v mise,“ odvetil Ježiš. Chlieb podal Judášovi Iškariotskému.
Večera sa chýlila ku koncu. „Dávam Vám nové prikázanie“, povedal Ježiš. „Milujte jeden druhého tak, ako som ja miloval Vás.....“ a išiel sa pomodliť k Bohu, aby nás všetkých spojil v jedno.

 
 
Ježiš kráčal s apoštolmi k Olivovému vrchu. Obrátil sa k učeníkom a povedal im. „Tejto noci ma všetci opustíte. Je to v proroctve: Pastiera, Božieho spoločníka, zabijú a ovce z jeho čriedy sa roztrúsia po svete. Teraz nastala tá hodina .“
Keď prišli ku Getsemanskej záhrade, zastali pred bránou. Ježiš vzal so sebou svojich najoddanejších, Petra, Jakuba a Jána, hodil sa na zem a modlil sa.
Obrátil sa k učeníkom. Tí od žiaľu a únavy pospali. Po tretí raz padol na zem a modlil sa. „Tvoja vôľa bude splnená, Otče, povedal. Potom vstal a vrátil sa k učeníkom. „Ešte stále spíte?“ spýtal sa ich. „Pozrite! Prichádzajú moji zradcovia!“
„Poďte so mnou,“ povedal Judáš chrámovej stráži, „ja vás zavediem k Ježišovi. Človek, ktorého pobozkám, je Ježiš. Zajmite ho!“

 
 
Muži vytasili meče a obkľúčili Ježiša. „Zasuňte meče do pošiev,“ kázal im Ježiš. „Kto mečom bojuje mečom umrie. Koho hľadáte?“ „Ježiša Nazaretského,“ odpovedali mu. A on im riekol: „Ja som Ježiš Nazaretský.“ Chrámová stráž mu zviazala ruky za chrbtom a ro
Ježiš sa poobzeral okolo seba. Učeníci sa rozutekali  a nechali ho tak. Zostal s nepriateľmi sám.
Peter vošiel na nádvorie a prikrčil sa pri strážnom ohni. Dúfal, že zachytí slovko-dve o tom, čo zamýšľajú s Ježišom. 
Slúžtička,  si zvedavo  Petra premerala. „Nepatril si k jeho ľuďom?“, spýtala sa podozrievavo. „Nie nikdy!“ vykríkol Peter.  V diaľke z
Peter chcel nebadane prekĺznuť okolo strážnika. Svetlo lampáša dopadlo na jeho tvár a dievča vykríklo: „Ty si jeden z nich...“ „Nie, nie“, rozhorčil sa Peter. „Dokonca toho muža ani nepoznám!“ „Istotne ho poznáš,“ povedal strážnik. „Prisahám, nepoznám Jež

 
 
Ježiša odviedli do Kaifášovho paláca.
Kaifáš pozrel na Ježiša a potom nahlas riekol: „Vyzývam Ťa, aby si povedal, či si ty ten Mesiáš, Syn Boží.“ Ježiš odpovedal: „Ja som to a ty uvidíš sedieť Syna človeka po pravici Všemohúceho.“ Nato si Kaifáš roztrhol plášť, akoby chcel ukázať, že Ježišove
Ježiša odviedli pred rímskeho miestodržiteľa Piláta Pontského.
„Z čoho je obvinený tento muž?“ spýtal sa Pilát. „Zvádza ľudí na scestie, všade vyhlasuje, že je Mesiáš, kráľ Židov.“ Pilát sa pozrel na Ježiša. „Si židovský kráľ?“ spýtal sa ho. „Ty si to po
Dav ľudí, ktorý sa zhromaždil vonku, zachvátil akýsi ošiaľ. Ľudia vykrikovali: „Preč s Ježišom! Osloboďte Barabáša!“

 
 

 
Položky 1-16 z 27


English version
Úvodná stránka