Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Renesančný kaštieľ

Renesančný kaštieľ

Malý opevnený kaštieľ - tvŕdza sa nachádza hneď vedľa hlavnej cesty v centre obce a reprezentuje malé opevnené sídlo miestnych zemanov. Ide o dvojpodlažnú renesančnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu (15 x 8,7 m) s nárožnými valcovými baštami, ktorej datovanie do 2. polovice 16. storočia potvrdili hĺbkové výskumy realizované v rokoch 1973 - 1974. Jej výstavbu tak možno spájať s Novoveskovcami, ktorí boli vtedajšími majiteľmi obce.
Vstup do objektu sa nachádzal v strede východného priečelia a ústil do trojpriestorového prízemia s kamennou dlažbou. Krajné miestnosti prízemia boli zaklenuté valenými lunetovými klenbami. Zo strednej miestnosti viedlo cez trámový strop jedno schodisko na poschodie a druhé kamenné schodisko do klenutej pivnice. Zaklenuté boli aj priestory na poschodí stavby, pričom všetky miestnosti boli presvetlené malými okienkami so segmentovými záklenkami. Zaujímavým prvkom tvŕdze sú nárožné bašty, ktoré v prípade ohrozenia zabezpečovali obranu objektu.
Pre tento účel sa na prízemí všetkých bášt nachádzali tzv. kľúčové strieľne určené pre ručné palné zbrane. Všetky strieľne boli vyhotovené z tehlových tvárnic a boli ojedinelo vybavené dvojicou prieduchov ústiacich na fasáde a zabezpečujúcich vetranie strelných splodín. S takýmito dômyselnými prvkami strieľní sa na obranných stavbách stretávame zriedka a vo vidieckom prostredí len výnimočne. To spolu s ucelenou zachovanosťou predurčuje zaradiť pamiatku k vysoko hodnotným reprezentantom vidieckych renesančných opevnených sídiel. Doterajšie výskumy nedoložili žiadne ďalšie vonkajšie opevnenie tvŕdze (priekopu či obvodový múr)  a je celkom možné, že stavba bola obkolesená len jednoduchým dreveným plotom (palisádou), ktorý zanikol bez stôp. V bezprostrednom okolí stavby bolo archeologickým výskumom preukázané osídlenie lokality už v 7. až 6. storočí pred Kr. ľudom tzv. lužickej kultúry.
K neskorším výrazným úpravám stavby došlo po požiari niekedy na začiatku  19. storočia, keď bol objekt adaptovaný na pivovar a neskôr sýpku. V rámci týchto úprav boli asanované vnútorné deliace steny i klenby a pôvodné okná boli zväčšené. Zo západnej strany bol objekt navyše rozšírený o hospodársku prístavbu, upravovanú aj v 20. storočí. K jej asanovaniu došlo v roku 1973, a to v súvislosti s pamiatkovou obnovou tvŕdze. Vzápätí realizovaná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky zastavila jej postupné chátranie a umožnila nové využitie pre kultúrno - spoločenské účely obce. Dnes sa tu nachádza obradná sieň.


 

Renesančný kaštieľ

Renesančný kaštieľ
Interiér renesančného kaštieľa
Renesančný kaštieľ v bielej perine

 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
368

 
 
 
130

 
 
 
789

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka