Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rodinné zvyky

V duchovnej kultúre ľudu v minulosti dôležité miesto zaujímal cyklus zvykov, ktoré sa viazali k významným medzníkom života jednotlivca i celej rodiny. K takýmto udalostiam rodinného života nesporne patrilo narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva a úmrtie člena rodiny. Uvedené dalosti v dávnych dobách neboli záležitosťou len úzkeho rodinného kruhu, ale viac-menej sa dotýkali aj širšieho dedinského spoločenstva. Verejná mienka prísne sledovala dodržiavanie určitých noriem správania sa a ich neakceptovanie patrične odsúdila. 

Narodenie
Primárnou funkciou manželstva je populačná reprodukcia. Snahou rodičov bolo mať zdravé potomstvo. Aby sa tak stalo, musela budúca matka ešte počas tehotenstva dodržiavať určité zákazy a príkazy, ale predovšetkým musela kontrolovať svoje chovanie v konkrétnych situáciách, ktoré mohli uškodiť dieťaťu. K všeobecným zákazom patrilo zadívanie sa na oheň, zamračených či nevzhľadných ľudí, mŕtvolu. Porušenie tohto zákazu malo za následok narodenie dieťaťa s určitou telesnou vadou alebo fľakom na tele. V minulosti príchod nového človiečika do rodiny bol pomerne častým zjavom. Počet päť až desať detí v jednej rodine nebol žiadnou zriedkavosťou. Názory na pohlavie dieťaťa, hlavne prvého potomka, sa rôznili. Vo všeobecnosti sa však vítanejšími stali chlapci. Ešte pred narodením sa snažili predpovedať pohlavie dieťaťa podľa výzoru matky. Podobne ako inde, aj v Klátovej Novej Vsi pekná čistá tvár matky predpovedala narodenie syna, fľakatá tvár dcéru (dcéra vzala matke krásu).
Ženy rodili doma za pomoci školenej pôrodnej baby (babica). Po pôrode babica dieťa okúpala, obliekla do košielky a zavinula do vankúša. Dala do prvého kúpeľa kovový peniaz, aby dieťa bolo bohaté. Hneď po narodení dieťaťa otec išiel s fľaškou pálenky (radostňík) navštíviť najbližšiu rodinu, aby jej zvestoval príchod nového člena. Zákrátko začali aj návštevy žien z príbuzenstva a blízkeho susedctva. Rodičke prínášali vyprážané šišky, koláče a fľašu pálenky (pupkové pálené). Dieťa na krst niesla krstná mama v sprievode babice. Vo všeobecnosti za krstných rodičov volávali najbližších príbuzných z matkinej alebo otcovej strany. Pozvanie za krstných rodičov za považovalo za poctu. Pokrstené dieťa odovzdali rodičom so slovami: „Odniesli sme pohana, priniesli sme kresťana.“ Po krste sa odbavovala hostina (krštenie) za účasti blízkych príbuzných.
 
Svadba
Svadba patrila k výzamným udalostiam nielen v živote mladých ľudí, ale aj širokého rodinného spoločenstva. Svadby bývali najčastejšie cez fašiangy a na jeseň, po zbere úrody. Prvou etapou predsvadobnej časti boli pytačky . Mládenec prostredníctvom pytača oficiálne požiadal o ruku dievčaťa. Po určení termínu svadby mladí v sprievode rodičov alebo krstného otca ženích išli na faru zapísať ohlášky. Ohlasovalo sa trikrát. Svadobné prípravy vyvrcholili posledný týždeň pred sobášom. Do svadobných domov v priebehu týždňa nosili príbuzní a susedia suroviny na svadobné koláče, pálenku a sliepky na polievku. V piatok večer sa do domu ženícha prevážala výbava nevesty. V sobotu večer sa u nevesty konala predsvadobná hostina. V deň svadby (nedeľa) sa svadobní hostia zišli u nevesty. Pred odchodom na sobáš mladý pár poďakoval rodičom za výchovu a poprosil ich o rodičovské požehnanie. Organizáciu svadby mal na starosti starejší. Po príchode z kostola sa praktizovali rôzne úkony, ktoré mali mladomanželom zabezpečiť šťastie, zdravie a vzájomnú lásku. Museli zjesť za lyžičku medu, aby boli na seba dobrí a sladkí ako med. Skôr ako vstúpili do domu, kuchárka hodila na zem tanier, vraj aby im črepy prinieli šťastie. Mladý pár musel spolu píliť drevo, aby aj v budúcom živote svorne „ťahali za jeden koniec“. Večer sa svadobčania pobrali do krčmy na tancovačku. Dôležitým svadobným úkonom bolo snímanie party a čepenie nevesty. Tento akt sa odohrával o polnoci a za spevu družičiek. Čepiec, zlatom vyšívaný, dostala nevesta darom od svojej krstnej mamy.


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
368

 
 
 
130

 
 
 
789

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka