Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník správnych poplatkov

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

fyzické osoby  – 6,5 €
právnické osoby – 16,50 €


Žiadosť o stavebné povolenie

na stavbu rodinného domu –  33,00 €
na stavby na individuálnu rekreáciu - do 25m2 –  23,00 €, nad 25m2 – 39,50 €
na zmenu dokončených stavieb a zmenu stavieb pred dokončením – 23,00 € 
na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k rod. domu, prípojky  – 16,50 € 
na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami – 23,00 €, 
na stavbu dočasných objektov zariadení staveniska –  16,50 € 
na ostatné neuvedené stavby pri rozpočtovom náklade:
• do 49 780,50 € vrátane - 33,00 €
• nad 49 780,50 € do 99 581,50 €  vrátane – 49,50 €
• nad 99 581,50 €  do 331 939,00 € vrátane - 66,00 €
• nad 331 939,00 € do 3 319 391,50 €  vrátane–116,00 €
• nad 3 319 391,90 € – 199,00 €

 

Žiadosť o kolaudáciu stavby  – 16,50 €

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením -16,50 € 

Žiadosť o odstránenie stavby - 16,50 € 

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti – 23,00 €

 

Žiadosť o vydanie rodného, sobášneho, úmrtného listu – 1,50 € 

Potvrdenie o trvalom pobyte – 3,00 €

Osvedčenie podpisu – 0,50 € 

Osvedčenie odpisu listiny -1,50 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred nepríslušným matr. úradom - 16,50 €

Uzavretie manželstva pred nepríslušným matričným úradom - 16,50 €

Uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom - 66,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 165,50 €

 

Udelenie licencie na prevádzkovanie výherného prístroja - 1493,00 €

Zmena licencie prevádzkovateľa hazardnej hry - 33,00 €


 

Sadzobník správnych poplatkovEnglish version
Úvodná stránka