Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Žiadosti - stavebný úrad

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného / orientačného čísla*/ v zmysle § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Oznámenie drobnej stavby a stavebných úprav

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Stanovisko oprávenej osoby o odbornom dozore na stavbe a stanovisko obce k stavebnému povoleniu

Návrh na kolaudačné rozhonutie

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Záväzné stanovisko obce k územnému rozhodnutiu

Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností k umiestneniu stavby

Žiadosť o zmenu užívania stavby alebo jej časti

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o odstránenie stavby

Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti k stavebnému povoleniu

Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti k odstráneniu stavby

Žiadosti všeobecné

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Usmernenie z RVPS

Usmernenie na monitorovanie ... /pre domáce zabíjačky-hov.dobytok/

Usmernenie na monitorovanie ... /domáce zabíjačky-brav.dobytok/
 UsmernenieDZT.rtf (162.1 kB) UsmernenieDZT.rtf (162.1 kB)

Žiadosti - matričný úrad

Čestné vyhlásenie

Žiadosť o vydanie vlastného matričného dokladu

Žiadosť o vydanie matričného dokladu pre rodinného príslušníka

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, predajné automaty pre fyzické osoby

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre právnické osoby
 DP_PO.pdf (244.4 kB) DP_PO.pdf (244.4 kB)

Vznik a zánik daňovej povinnosti pre FO

Vznik a zánik daňovej povinnosti pre PO

Kultúrne podujatia

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Žiadosti - sociálne

Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby

Návrh lekára na poskytnutie opatrovateľskej služby

Rôzne

Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody
Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody

Plagát oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013 - výsledky v našej obci

Oznam urbárnikov 1
Oznam urbárnici Janova a Ješkova Ves1

Oznam urbárnikov 2
Oznam urbárnici Janova a Ješkova Ves2

Fašiangy Klátova 2013

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - výsledky prvého kola

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - výsledky druhého kolaEnglish version
Úvodná stránka