Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačivá

Žiadosti - stavebný úrad

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného / orientačného čísla*/ v zmysle § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 
Oznámenie drobnej stavby a stavebných úprav

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 
Stanovisko oprávenej osoby o odbornom dozore na stavbe a stanovisko obce k stavebnému povoleniu

 
Návrh na kolaudačné rozhonutie

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 
Záväzné stanovisko obce k územnému rozhodnutiu

 
Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností k umiestneniu stavby

 
Žiadosť o zmenu užívania stavby alebo jej časti

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

 
Žiadosť o odstránenie stavby

 
Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti k stavebnému povoleniu

 
Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti k odstráneniu stavby

 

Žiadosti všeobecné

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 

Usmernenie z RVPS

Usmernenie na monitorovanie ... /pre domáce zabíjačky-hov.dobytok/

 
Usmernenie na monitorovanie ... /domáce zabíjačky-brav.dobytok/
 UsmernenieDZT.rtf (162.1 kB) UsmernenieDZT.rtf (162.1 kB)

 

Žiadosti - matričný úrad

Čestné vyhlásenie

 
Žiadosť o vydanie vlastného matričného dokladu

 
Žiadosť o vydanie matričného dokladu pre rodinného príslušníka

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, predajné automaty pre fyzické osoby

 
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre právnické osoby
 DP_PO.pdf (244.4 kB) DP_PO.pdf (244.4 kB)

 
Vznik a zánik daňovej povinnosti pre FO

 
Vznik a zánik daňovej povinnosti pre PO

 

Kultúrne podujatia

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

 

Žiadosti - sociálne

Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby

 
Návrh lekára na poskytnutie opatrovateľskej služby

 

Rôzne

Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody
Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody

 
Plagát oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci

 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013 - výsledky v našej obci

 
Oznam urbárnikov 1
Oznam urbárnici Janova a Ješkova Ves1

 
Oznam urbárnikov 2
Oznam urbárnici Janova a Ješkova Ves2

 
Fašiangy Klátova 2013

 
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - výsledky prvého kola

 
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - výsledky druhého kola

 


English version
Úvodná stránka