Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Turisticko-náučný chodník

Strážca Vyčomy

Súčasťou turisticko-náučného chodníka sa stal v roku 2015 aj vodník - Strážca Vyčomy. Prišiel nápad. Skrášliť obec drobnou architektúrou a urobiť radosť deťom. Od myšlienky k činu nebolo ďaleko a tak urbárnici darovali kmeň stromu, majster sochár počas fašiangov vyrezal vodníka, deti zo základnej školy ho pekne namaľovali a už sme ho len osadili k múru kaštieľa.  Strážca Vyčomy, ako ho už mnohí nazvali  je vydareným dielkom a novou atrakciou obce. 


 

Vodník

Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 
 
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 
 
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 
 
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 
 
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 
 
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 
 
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 
 
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 
 
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 
 
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej
Príbeh vodníka z Klátovej

 

Otvorenie turisticko-náučného chodníka
„Po stopách kultúrno-historických pamiatok obce“

Trasa chodníka: Románsko-gotický kostolík v Sádku - Kostol Klátova Nová Ves – Neobarokový kaštieľ Klátova Nová Ves - Renesančný kaštieľ (tvŕdza) - Hradisko Kostrín- Vápenka Cibajky - Hradisko Šiance - Mohylový útvar Dieťapri Onžiari – Secesný kaštieľ Janova Ves - Kaplnka Janova Ves.

Turistický náučný chodník „ Po stopách kultúrno-historických pamiatok obce“ bol slávnostne otvorený 14.9.2008. Trasa chodníka začína pri starobylom kostolíku v Sádku. Historici práve v ňom prezentovali prebiehajúci archeologický i pamiatkový výskum kostolíka, ktorého nálezy zaraďujú túto stavbu najneskôr do 12. storočia. Jeho ďalší výskum pravdepodobne potvrdí predpoklad, že kostolík patrí k najstarším sakrálnym stavbám na Slovensku. Návštevníci si mohli prezrieť všetky pamiatky obce, v renesančnom kaštieli sa mohli dokonca posilniť čajom dlhovekosti, ktorý bol pripravený z 20 bylín podľa receptu známeho lekára a bylinkára Dr. Nesneru, posledného majiteľa kaštieľa v Janovej Vsi. Trasa ich zaviedla i k technickej pamiatke vápenke zo začiatku 20. storočia, pravekému hradisku Kostrín i k hradisku Šiance, ktoré sa svojou rozlohou 9,35 ha radí medzi najväčšie halštatské hradiská v Karpatskej kotline. Po prehliadke secesného kaštieľa v Janovej Vsi, v ktorom momentálne sídli detská ozdravovňa pre liečenie chorôb dýchacieho ústrojenstva, organizátori ponúkali typické regionálne špeciality, oškvarkové pagáčiky, štrúdle, klobáskové a hríbové zámeľky a mohli ste si vyskúšať aj varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom v medenom kotlíku.
Obec Klátova Nová Ves teda prispela k poznaniu histórie všetkých jej pamiatok. Ich propagácia a znovuoživenie je rovnako dôležité pre občanov obce i pre návštevníkov. Pre tých prvých je to návrat k vlastným koreňom, pre návštevníkov sú atraktívne svojou malebnosťou i historickou hodnotou.


 

Slávnostné otvorenie náučného chodníka

Príhovor starostky obce
Úcastníci slávnostného otvorenia
Ing. arch. Martin Bóna prezentuje výsledky pamiatkového výskumu kostolíka v Sádku
Mgr. Martin Mikuláš ukazuje objavenú fresku s výjavom Klanania Troch králov

 
 
Mgr. Martin Mikuláš prezentuje reštaurátorský výskum kostolíka
Vchod do hrobky Bacskadyovcov
Slávnost zacala omšou, ktorú celebroval Mgr. Pavel Fábry, správca farnosti
Pre úcastníkov bolo pripravené obcerstvenie

 
 
Pre úcastníkov bolo pripravené obcerstvenie
Cibajská strela
Pre úcastníkov bolo pripravené obcerstvenie
Caj dlhovekosti z 20 bylín podla receptu Dr. Nesneru

 
 
Prehliadka tvrdze
Redaktorka z Tempa s bylinkárkou Máriou Dobiašovou
Varili sme aj slivkový lekvár tradicným spôsobom v medenom kotlíku
Ochutnávka slivkového lekvára

 
 
Lekvár chutil najmä detom
Prehliadka kaštiela v Janovej Vsi
Obcerstvenie
Podávali sme tradicné jedlá, klobáskové i hríbové zámelky

 
 
Organizátorky podujatia
Anton Petiaš capuje pivko
Infotabula náucného chodníka pri tvrdzi
Infotabula náucného chodníka pri obecnom úrade

 
 
Infotabula náucného chodníka pri Kaplnke sv. Alojza Gonzagu
Infotabula náucného chodníka pri Vápenke na Cibajkach
Infotabula náucného chodníka pri neobarokovom kaštieli

 


English version
Úvodná stránka