Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Klátova Nová Ves

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Klátova Nová VesVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Klátovej Novej Vsi  na základe uznesení č. 1/13/2018 bod 1 OZ  a č. 1/13/2018 bod 2 OZ , obidve zo dňa 6. 12. 2018 podľa § 18a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov v y h l a s u j e, že voľba  hlavného kontrolóra obce Klátova Nová Ves s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 0,2 a nástupom do práce od 1. 2. 2019  sa skutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Klátova Nová Ves   dňa 23. 1. 2019.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Klátova Nová Ves musí odovzdať svoju písomnú prihlášku  do volieb na Obecný úrad v Klátovej Novej Vsi do 18. 1. 2019 do 12.00 hodiny v zalepenej obálke s označením voľby hlavného kontrolóra a s menom a priezviskom kandidáta jeho adresou.

Bližšie informácie v prílohe.


 

Zverejnené 10.12.2018


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
352

 
 
 
119

 
 
 
768

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka