Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 

Písomnosť  uložená ma Obecnom úrade Klátova Nová Ves – kancelária č. 1

Občan : Pavol M e l u š    / doručené 7.8.2019 /

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Klátova Nová Ves, doručuje sa písomnosť

Okresného súdu Partizánske, sp .zn. 6 Er /453/2011-20 - oznámením  na úradnej tabuli vy zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z .z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v znení zákona číslo 424/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v  lehote do 18 dní od vyvesenia na Obecnom úrade Klátova Nová Ves , kancelária č. 1 v úradných hodinách :

Pondelok -. 7.30 – 15.15

Utorok     -  nestránkový deň

Streda      - 7.30  - 16.00

Štvrtok     - 7.30  - 15.15

Piatok      - 7.30 –  13.00


 

Zverejnené 7.8.2019


 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
361

 
 
 
126

 
 
 
778

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka