Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uvedenie knihy

Uvedenie knihy KULTÚRNO-HISTORICKÉ PAMIATKY OBCE KLÁTOVA NOVÁ VES do života

Za prítomnosti poslancov Národnej rady SR Magdy Košútovej a Pavla Gogu, generálneho riaditeľa sekcie umenia Ministerstva kultúry SR Martina Sarvaša a ďalších hostí bola 30. marca 2008 v Kultúrnom dome v Klátovej Novej Vsi do života uvedená nová publikácia KULTÚRNO-HISTORICKÉ PAMIATKY OBCE KLÁTOVA NOVÁ VES. 
„Málokto z cudzích a možno i domácich obyvateľov vie, čo všetko nám tu zanechali naši predkovia, aké vzácne  architektonické, umelecké, kultúrne ale aj prírodné skvosty možno nájsť v našej obci. Hoci vlastivedná monografia o Klátovej Novej Vsi vznikla už v roku 1993 pri príležitosti sedemstého výročia prvej písomnej zmienky o obci a niekoľko častí je venovaných i tejto problematike, už viacero  rokov sme sa spolu s obecným zastupiteľstvom zaoberali myšlienkou, že pamiatky našej obce by si zaslúžili samostatnú publikáciu, ktorá by slovom i obrazom sprevádzala návštevníkov obce. Plnila by tak vzdelávaciu a popularizačnú, ale aj reprezentačnú funkciu,“ povedala na úvod  slávnostného krstu publikácie starostka obce Iveta Randziaková pred zaplnenou divadelnou sálou miestneho kultúrneho domu.
Obci a najmä Ivete Randziakovej, ako zostavovateľke a šéfredaktorke publikácie, sa vskutku podaril husársky kúsok. Obrátila sa na odborníkov, ktorí znovu prevetrali archívy o Klátovej Novej Vsi a čo sa dalo, nové doplnili do pestrej mozaiky informácií. Dôležité fakty o nevídanom bohatstve histórie, dejinnej i tej materiálnej a prírodnej, poskytli autori publikácie Prof. PhDr. Egon Wiederman, Csc., Doc. PhDr Ján Lukačka, Csc., a Ing. arch. Martin Bóna. Navyše sa obci podarilo na vydanie publikácie získať grant Ministerstva kultúry SR vo výške 70 tisíc Sk.
Úlohu krstných rodičov novej publikácie prijali poslankyňa NR SR Magda Košútová a riaditeľ sekcie umenia MK SR Martin Sarvaš, ktorí pokropili dielo pravou klátovskou slivovicou a ihličím zo stromov z tunajšieho parku. Ešte kým sa tak stalo, poďakovala starostka všetkým spolutvorcom publikácie od fotografov, cez lektorku, redaktorku až po prekladateľku, ktorí svoju prácu odviedli bez nároku na honorár. Vyslovila presvedčenie, že nová síce menšia, ale kvalitná a reprezentačná publikácia osloví hlavne mladú generáciu obyvateľov obce a bude sprostredkovateľom  kolektívnej pamäti, aby sa vzťah k minulosti, láska a hrdosť na všetko, čo vytvorili predkovia, preniesli na ďalšie generácie.
Docent Ján Lukačka, ktorý jediný z autorov sa mohol krstu  publikácie zúčastniť, zdôraznil veľmi významné a prevratné objavy, ktoré priniesol posledný archeologický výskum Kostola Panny Márie, Kráľovnej anjelov v Sádku. Vznik kostolíka sa datuje až do 12. storočia, dokonca je starší ako známy Kostol sv. Michala v Klížskom Hradišti. Potvrdil, že výskum bude treba uskutočniť ešte aj na cintoríne pri kostolíku. Možno sa tak potvrdia dohady, že spomínané miesto slúžilo svojmu účelu ešte skôr.
Slávnostný krst publikácie bol nesporne významnou kultúrnou akciou nielen pre obec, ale aj pre región, veď okrem poslancov slovenského parlamentu, zástupcu z ministerstva kultúry prijali pozvanie niektorí starostovia, vrátane primátora Partizánskeho, zástupcovia kultúrnych inštitúcií, ako sú múzeá, štátny archív, či pamiatkový úrad, a ďalšie osobnosti kultúrno-spoločenského života regiónu.  Slávnosť obohatená navyše profesionálnym operným spevom Kataríny Saskovej z Veľkého Klíža  bola zavŕšená ďalšou kultúrnou lahôdkou a tým bolo divadelné predstavenie Kúpeľná sezóna od Stanislava Štepku v podaní Radošinského divadelného súboru Hlavina.


                                                                                                                                 Alena Borszéková


 

Uvedenie knihy do života

Vitaj pani poslankyňa
Prišiel aj generálny riaditeľ Ministerstva kultúry
slávnostný príhovor starostky
Autor publikácie Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

 
 
Autor publikácie Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Príhovor generálneho riaditeľa MK SR Martina Sarvaša
Príhovor generálneho riaditeľa MK SR Martina Sarvaša
Kstná mama pokrstila knihu ihličím zo stromov z historického parku

 
 
Slávnostný ceremoniál obohatila operná speváčka Katarína Sasková
Slávnostný ceremoniál obohatila operná speváčka Katarína Sasková
Publikum
Publikum

 
 
Publikum

 


English version
Úvodná stránka