Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZO SZZ Janova Ves

ZO SZZ Janova Ves

Do roku 1990, i po zlúčení obcí (v r. 1976), existovalo a pracovalo v časti obce Janová Ves 7 dobrovoľných organizácií. Po r. 1990 v priebehu 2 rokov postupne všetky zanikli, až na jedinú: Slovensky zväz záhradkárov. Aj táto organizácia sa dostala do úplnej nečinnosti a postupne ubúdali i jej členovia. Zo 46 ich v r. 1994 zostalo iba 21. V tom roku v marci na hodnotiacej členskej schôdzi bol zvolený nový predseda ZO, ako i viacej nových členov výboru i revíznej komisie. Zastavil sa pokles členov a prijali sa noví. Dnes má ZO SZZ celkom 25 členov, tak ako pri jej založení na jar v roku 1961.
Po 5 ročnej prestávke sa uskutočnila v októbri 1994 VIII. Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a ručných prác. Prvá Výstava zapísaná v kronike sa uskutočnila 23. 10. 1982 v sále KD. Pred týmto dátumom boli uskutočnené 3 malé výstavy v zasadačke KD, viac menej skúšobne. Tohto roku sa uskutočnila záhradkárska výstava, ktorej sa zúčastnilo 56 vystavovateľov s takmer 500 exponátmi. Výstava bola doplnená prácami MŠ a ZŠ Klátova Nová Ves s nespočetným množstvom prekrásnych prác žiakov. Všetci návštevníci boli spokojní a väčšina nadšená nádhernými exponátmi ovocia, zeleniny, kvetov a ručných prác.
ZO SZZ Janová Ves pracuje podľa schváleného Plánu hlavných úloh. Výbor sa ročne schádza 6 krát a podľa potreby i viac. Ročne sú dve členské schôdze, každá s odbornou prednáškou a výmenou skúsenosti. ZO má na starosti poriadanie brigád pri ošetrovaní, strihaní a okopávaní šípov, kríkov a stromkov v dedinskom parku, verejného priestranstva medzi chodníkom a plotom L. Dufeka, ošetrovaní čerešní pri cintoríne, čistenie Cibajského potoka pred vtokom do Vyčomy v dĺžke cca 200 m. Každoročne uskutočňujeme okolo 15 brigád. ZO zabezpečuje prípravu a sadenie mája v dedinskom parku, ktorého sa zúčastňuje okolo 80 občanov. Každý rok hodnotíme päť najkrajších preddomových záhradok svojich členov bez uvedenia poradia. Každý druhý rok ZO poriada výstavu ovocia a zeleniny.
ZO SZZ Janová Ves patrí medzi najlepšie ZO okresu Partizánske o čom svedčia aj dve Čestné uznania za posledných 6 rokov OV SZZ Partizánske, ako i dve Čestné uznania Republikového výboru SZZ – SR. Výbor ZO SZZ verí, že táto dobrá práca bude pokračovať i v nasledujúcich rokoch.

                                                               Ján Žiška , predseda ZO SZZ


 

ZO SZZ Janova Ves

Preberanie ocenení na slávnostnom otvorení
Výstava ovocia a zeleniny
Výstava ovocia a zeleniny
Záhradkársku výstavu už tradične obohacujú svojimi prácami i žiaci zo Základnej školy v Klátovej Novej Vsi

 
 
Predseda OV SZZ Ing. Marián Omelka, predseda ZO SZZ Janova Ves Ján Žiška a podpredseda OV SZZ Pavel Vojtela si prezerajú zaujímavú expozíciu z MŠ Klátova Nová Ves.
Výstavu obdivovali aj deti

 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
368

 
 
 
130

 
 
 
789

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka