Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejňovanie informácií

Informácia o mieste, čase a spôsobe získania informácie

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Klátovej Novej Vsi.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Klátovej Novej Vsi :
v pracovných dňoch v pracovnom čase.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

Poštou na adresu:      Obecný úrad v Klátovej Novej Vsi 
                                    958 44 Klátova Nová Ves č. 100
Telefonicky na t.č.: 038/5420 201
Faxom na č. faxu: 038/ 5420 508
Na e-mailovú adresu: info@klatovanovaves.sk


 


English version
Úvodná stránka